Využití hydroxyapatitovýchimplantátů ve středoušní chirurgii:sluchový zisk u ossikuloplastik (Část II.)


Use of Hydroxyapatite Implants in Surgery of theMiddle Ear: Auditory Gain in Ossiculoplastic Operations (Part II)

Partial and total ceramic prostheses of the chain of ossicles incl. interponates of theincus and stapes were used in 22 operated ears. After a on-year interval following surgery in allinstances the auditory threshold was either preserved or in the majority it improved. The bestresults were achieved, as expected, in posttraumatic damage of the chain of ossicles and incongenital dysplasia of the chain of ossicles. The results of ossiculoplastic operations using ceramicprostheses type PORP and TORP in chronic otitis media proved also hopeful.

Key words:
auditory gain, chronic otitis, disjunction of the chain of ossicles, conductive deafness,hydroxyapatite


Autoři: E. Mrázková;  J. Mrázek;  Z. Hroudová;  Z. Strnad *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie FNsP, Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. LASAK, spol. s r. o. - laboratoř skla a keramiky, Praha, vedoucí doc. Ing. Z. Strnad, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 94-96.
Kategorie: Články

Souhrn

Parciální a totální keramické náhrady řetězu kůstek, včetně kovadlinko-třmínkovýchinterponátů, byly použity u 22 operovaných uší. V jednoletém odstupu od operační intervence bylve všech případech práh sluchu buď zachován, ve většině případech však zlepšen. Nejlepší výsledkydle očekávání byly dosaženy u poúrazového rozrušení řetězu kůstek a kongenitálních dyspláziířetězu kůstek. Jako slibné se ukázaly i výsledky ossikuloplastik s využitím keramických náhradtypu PORP a TORP u chronických středoušních zánětů.

Klíčová slova:
sluchový zisk, chronická otitida, disjukce řetězu kůstek, převodní nedoslýcha-vost, hydroxyapatit.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se