Funkční zhodnocení výsledkůrekonstrukční ušní chirurgie:otochirurgická databáze, evidencea zpracování dat


Functional Evaluation of Results of Reconstructive Surgery of theEar: Otosurgical Database. Records and Processing of Data

An electronic archive system has been realized in the Department of otolaryngology,head and neck surgery of the First Medical Faculty, Faculty Hospital Motol, Prague. It serves fordata collection and further processing in patients after reconstructive meddle-ear surgery. Thedatabase comprises of patient’s identification data, history, data from surgery and follow-up,audiometric parameters. The aim of the product is to serve as an archive and a starting point indata processing and hypotheses testing.

Key words:
middle-ear surgery, reconstructive surgery of the ear, database.


Autoři: J. Skřivan;  M. Vačkář *;  T. Tichý *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie 1. LF UK FN Motol, IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Laboratoř elektronických smyslových náhrad FEL ČVUT, Praha, vedoucí katedry teorie obvodů doc. Ing. V. Davídek, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 97-99.
Kategorie: Články

Souhrn

Na klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK FN Motol bylvypracován elektronický archivační systém k uchovávání a dalšímu zpracování dat u pacientů porekonstrukčních operacích středního ucha. Databáze obsahuje kromě identifikačních dat operova-ného i poznámky anamnestické, operační a dispenzarizační a zaznamenává i příslušná audiomet-rická měření. Databáze slouží jako archiv a východisko při dalším zpracování dat a testováníhypotéz.

Klíčová slova:
středoušní chirurgie, rekonstrukční operace ucha, databáze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se