Hodnocení chirurgické léčbychronické maxilární sinusitidyu dospělých


Evaluation of Surgery of Chronic MaxillarySinusitis in Adults

The objective of the work was to evaluate the results of FESS in a group of patientswith chronic maxillary sinusitis. Retrospectively the case-records were evaluated and selected57 patients with chronic maxillary sinusitis (84 maxillary sinuses). The interval after surgery was12-72 months, on average 30 months. Patients with nasal polyps were not included in the group. Themean CT grading according to Lund in the whole group was 3.8, the mean CT grading in the groupof patients without improvement after surgery was 5.9. The mean surgical score in the whole groupaccording to Lund was 4.2, the most frequent operation was uncinectomy with antrostomy andanterior ethmoidectomy which was performed in 45 sinuses. Minimal postoperative complicationswere recorded in 3 patients. 47 patients (82%) felt better after surgery. 31 patients (54%) after surgeryhad repeatedly or on a long-term basis medicamentous treatment on account of symptoms ofsinusitis. The group of nine surgical failures included five patients where a revision was made andfour who did not feel better subjectively and required antibiotics and lavage of the sinuses becauseof signs of sinusitis. From our aspect 13 patients were cured who were free from complaints aftersurgery and did not require further medicamentous treatment on account of maxillary sinusitis.FESS is useful within the framework of comprehensive and long-term therapy of chronic sinusitis.Only in some cases it can be the definite solution of chronic maxillary sinusitis.

Key words:
chronic maxillary sinusitis, endoscopic surgery results.


Autoři: Z. Kuchynková;  J. Betka;  M. Taudy;  Klozar J. Vrabec P.
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 86-88.
Kategorie: Články

Souhrn

Soubor tvoří 57 nemocných (84 maxilárních dutin), u kterých byla provedena FESS prochronickou maxilární sinusitidu. Doba od operace byla 12-72 měsíců, v průměru 30 měsíců. Dosouboru nebyli zařazeni nemocní s nosními polypy. Průměrný CT grading podle Lund v celémsouboru byl 3,8, průměrný CT grading ve skupině nemocných bez zlepšení po operaci byl 5,9.Průměrné chirurgické skóre podle Lund bylo v celém souboru 4,2, nejčastějším výkonem bylauncinektomie s antrostomií a přední etmoidektomií, která byla provedena u 45 dutin. Minimálnípooperační komplikace se vyskytly u tří nemocných, 47 nemocných (82 %) bylo po operaci subjek-tivně zlepšeno. 31 nemocných (54 %) bylo po operaci opakovaně nebo dlouhodobě léčeno medika-mentózně pro symptomy sinusitidy. Do skupiny devíti neúspěchů chirurgické léčby bylo zařazenopět nemocných, u kterých byla provedena revizní operace a čtyři nemocní, kteří se subjektivně cítilinezlepšeni a zároveň uvedli nutnost terapie antibiotiky a výplachy dutiny pro známky sinusitidy.Z našeho pohledu vyléčeno bylo 13 nemocných, kteří byli po operaci subjektivně bez obtíží i beznutnosti další medikamentózní terapie pro příznaky maxilární sinusitidy.

Klíčová slova:
chronická maxilární sinusitida, endoskopická operace, výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se