Příspěvek k otázce délky hospitalizace


Contribution to the Problem of Hospitalization Period

The authors present an account on statistical data of the patients’ profile at the ENTdepartment in the Frýdek-Místek hospital as regards selected surgical operations -adenotomies,tonsillectomies and septoplastic operations. 75 % of the operated patients are admitted on the dayof the operation which is more demanding for the department than admission on the day precedingsurgery. In 1994 the mean period of treatment was 5,13 days, in 1998 (January till July) 2,52 days,the bed occupancy declined from 79,3 % in 1994 to 62,95 % in 1998.Shorter hospitalization and the shift of treatment to the domestic environment is accepted positivelyby the patients. It seems desirable to elaborate standards for short-term and one-day surgery whichwill ensure safety of these operations and will comprise medical as well as social factors.

Key words:
time of treatment, short-term surgery, one-day surgery.


Autoři: Pavel Komínek ;  L. Carbolová
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Frýdek Místek, primář MUDr. P. Komínek
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 2, pp. 109-112.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podávají přehled statistických údajů profilu pacientů na ORL oddělení Nemocniceve Frýdku-Místku, týkajících se vybraných operačního zákroků - adenomií, tonzilektomií a septop-lastik. 75 % operovaných pacientů je přijímáno v den operace, což je organizačně pro oddělenínáročnější než přijímání den před operací. V roce 1994 byla průměrná ošetřovací doba 5,13 dne,v roce 1998 (leden až červenec) 2,52 dne, obložnost poklesla z 79,3 % v roce 1994 na 62,95 % v roce 1998.Kratší hospitalizace a přesun léčení do domácího prostředí jsou pacienti vesměs přijímáni pozitivně.Jako žádoucí se jeví vypracování standardů pro krátkodobou a jednodenní chirurgii, které byzajistily bezpečnost těchto zákroků, a které by obsahovaly jak faktory medicínské, tak faktorysociální.

Klíčová slova:
ošetřovací doba, krátkodobá chirurgie, jednodenní chirurgie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se