Stáž na ORL klinice ve Würzburgu


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 1, pp. 63-64.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Německo, květen 2014) 

Würzburg, historické město s populací kolem 130 000 obyvatel, na půl cesty mezi Frankfurtem nad Mohanem a Norimberkem, je po staletí centrem nejen kulturním, duchovním a vinařským, ale především centrem vzdělanosti. Würzburgská Univerzita Julia Maxmiliana byla založena již v r. 1402 a patří mezi nejstarší vzdělávací instituce v Evropě. Na jejích 10 fakultách studuje přes 24 000 studentů a společně s dalšími 7000 studenty Univerzity aplikovaných věd a Hudební univerzity tvoří podstatnou část obyvatelstva, což významně ovlivňuje živou, dynamickou atmosféru tohoto půvabného univerzitního města zasazeného v údolí Mohanu, mezi kopci posetými rozlehlými vinicemi.

Na Univerzitě Julia Maxmiliana v minulosti působilo14 laureátů Nobelovy ceny, mezi nimi Wilhelm C. Röntgen (Nobelova cena za fyziku za objev rentgenových paprsků), Hans Speemann (Nobelova cena za medicínu za práci v oblasti embryologie) nebo Harald zur Hausen (Nobelova cena za medicínu za objev virové onkogeneze karcinomu děložního čípku). Nelze zapomenout také na to, že to bylo na půdě právě této univerzity, kde Alfonso Corti v r. 1849 popsal Cortiho orgán.

Univerzitní nemocnice ve Würzburgu a Lékařská fakulta byly založeny v r. 1581 a největšího rozkvětu a reputace dosáhly v 19. století, kdy zde působily lékařské kapacity jako Döllinger, Schönlein, von Kölliker, von Virchow či Rinecker. I dnes je Univerzitní nemocnice ve Würzburgu jedním z vedoucích zdravotnických zařízení v Německu a ročně poskytuje komplexní péči 200 000 ambulantním a 52 000 hospitalizovaným pacientům na svých 19 klinikách, 3 samostatných poliklinikách a 4 klinických insitutech. Největší klinikou je „Kopfklinikum“, klinika pro nemoci hlavy a krku, která pod jednou střechou sdružuje kliniku ORL, oční, neurochirurgie, plastické chirurgie a oddělení neurologické, neuroradiologické a radiační onkologie.

ORL klinika Univerzitní nemocnice ve Würzburgu je jedním z historicky nejvýznamnějších center ušní chirurgie v Německu i celé západní Evropě. Tradice je dnes udržována a rozvíjena především jejím přednostou prof. Hagenem a doc. Mlynskim, který je zároveň vedoucím lékařem Comprehensive Hearing Centre (Komplexního centra pro poruchy sluchu), jež je součástí kliniky. Zde jsme strávili podstatnou část našeho studijního pobytu. V centru jsou koncentrováni a sledováni dětští i dospělí pacienti s vrozenými i získanými poruchami sluchu – před i po kochleární implantaci (CI) (ročně je provedeno přibližně 120 implantací a celkem se centrum stará o 2000 pacientů s CI), implantaci středoušních implantátů Vibrant SoundBridge®, implantátů BoneBridge® a po operacích chronických středoušních zánětů a otosklerózy. Na jednom patře zde pracuje několik lékařů, techniků, logopedů, psychiatr a velké množství středního zdravotnického a administrativního personálu, který nesmírně usnadňuje a urychluje práci odborných pracovníků. Pacienti, dojíždějící na kontroly často ze stovky kilometrů vzdálených měst, mohou být tedy komplexně vyšetřeni v průběhu jednoho dne – od vyšetření ORL lékařem, audiometrie, logopedické kontroly až po případnou kontrolu funkce implantátu a jeho přenastavení technikem.

Kopfklinikum Würzburg.
Obr. 1. Kopfklinikum Würzburg.

Podobně je komplexní péče poskytována i ostatním ambulantním pacientům, ať již přicházejí na běžnou či foniatrickou ambulanci. V ambulantním traktu se kromě 9 kompletně vybavených ambulancí nachází také vlastní ultrazvuk, alergologická a otoneurologická laboratoř. Také zde pracuje množství středního zdravotnického a administrativního personálu, což poskytuje lékařům dostatek času a prostoru věnovat se pacientům. Ve srovnání s naší běžnou ambulantní praxí je kladen podstatně větší důraz na podrobný odběr anamnézy a kompletní ORL vyšetření. Získané údaje nejsou překvapivě zaznamenávány elektronicky, ale jsou zapisovány ručně do pacientovy složky. Nelze si nepovšimnout, že rukopis německých lékařů si v ničem nezadá s nečitelným rukopisem českých lékařů. V běžných ambulancích pracují především mladší lékaři, přičemž starší lékaři mají své privátní specializované ambulance (ambulance na klinice pro pacienty, kteří mají „Exstraversicherung“). Obecným dojmem z ambulantní praxe na klinice ve Würzburgu, podobně jako u ostatních kolegů vracejících se ze studijních pobytů v západní Evropě či USA, je podstatně menší uspěchanost lékařů, hektičnost práce a slušnější a vděčnější chování pacientů. V druhé části ambulantního traktu se nacházejí foniatrické a logopedické ambulance, kde stejně jako v Comprehensive Hearing Centre komplexně pečují o pacienty s poruchami hlasu, řeči a polykání.

Lůžková část sestává ze 2 oddělení, každé se 40 lůžky. Na jednom z oddělení jsou hospitalizováni především onkologičtí pacienti, a to jak pacienti operovaní, tak podstupující další onkologickou léčbu. Druhé oddělení je pak určeno pro celé spektrum neonkologických ORL pacientů. Primářská vizita se koná 1x týdně (v úterý na onkologickém a ve čtvrtek na neonkologickém oddělení).

ORL operační trakt se skládá ze 4 kompletně vybavenýcha 1 endoskopického sálu, kde jsou kromě endoskopických výkonů prováděny i menší výkony v lokální i celkové anestezii. Velkou část operativy tvoří ušní operace (denně min. 4-5 výkonů) v celém spektru, od zavádění tlak vyrovnávajících trubiček až po kochleární implantace a exstirpace vestibulárních schwannomů, na nichž spolupracují s neurochirurgickou klinikou. Ostatní operativa se příliš neliší od spektra výkonů prováděných v podmínkách fakultní nemocnice v ČR, s několika rozdíly: není zde prováděna chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek a FESS výkony jsou prováděny v převážné většině pod kontrolou mikroskopu. Nejspíše i z tohoto důvodu endoskopické vybavení poněkud zaostává za vybavením např. na naší klinice. Na vysoké úrovni je zde prováděna mikrochirurgie hrtanu, včetně augmentačních technik v celkové i lokální anestezii, transgender operací i onkologických výkonů.

Týden strávený na ORL klinice Univerzitní nemocnice ve Würzburgu byl pro nás velmi přínosný jak z profesního, tak z osobního hlediska ve smyslu navázání přátelských vztahů s pracovníky předního evropského ORL pracoviště a rozšíření obzorů.

Stáž byla podpořena grantem Ostravské Univerzity v Ostravě (IRP201422).

MUDr. Lenka Čábalová

MUDr. Martin Formánek

Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se