27. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 1, pp. 68.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Praha, 11. – 14. listopadu 2014)

Kurz endoskopické endonazální chirurgie se konal na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze. Letošního kurzu se zúčastnilo 32 lékařů, 19 z nich mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestezie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: supra- a infraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití shaveru a demonstraci navigačních systémů (optického i elektromagnetického).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN, zejména o invertovaném papilomu a adenomu hypofýzy, průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, dacryocystorinostomie, výkon pro karcinom maxilárního sinu. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i optický systém navádění.

V odpoledních hodinách třetího dne kurzu se konalo v klášteře Emauzy tradiční 14. ORL fórum, jehož program navazoval na FESS kurz, zejména přednáškou prof. Jan Plzáka „Endoskopické přístupy na nádory vedlejších dutin nosních a baze lební“ a i sdělením prof. Jiřího Beneše (Infekční klinika 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce) „Infekce v ORL oblasti z pohledu infektologa“.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do tří běhů po6-7 účastnících pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

Odborné přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Betka, prof. Ivan Hybášek (bývalý přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové), dr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s. r. o), as. Adam Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), prof. Jan Plzák, doc. Jan Vokurka (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko), dr. Milan Svoboda (Oddělení ušní, nosní, krční, České Budějovice). Operační výkony vedli domácí i hostující chirurgové: dr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, prof. Jan Plzák, doc. Jan Vokurka, prim. Pavel Vrabec (ORL odd. Kolín), as. Petr Schalek (Otorinolaryngologická klinika FNKV, Praha).

Lékaři při praktickém nácviku práce s endoskopickými endonazálními instrumenty.
Obr. 1. Lékaři při praktickém nácviku práce s endoskopickými endonazálními instrumenty.

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus, Surgipa Medical, Medtronic Czechia, Petr Lukáš-Rhinohorn, West Medical měli možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů (včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů (včetně typů s proměnným úhlem pohledu), kamer a videověží (včetně softwarového zlepšení kvality obrazu), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů, 3D zobrazení atd.

27. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu (celkem 11 operací) a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 10. - 13. listopadu 2015.

Za pořadatele prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK,FN v Motole, Praha

e-mail: jan.plzak@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se