Kurz „Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku“


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 1, pp. 65.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Hradec Králové, 12. září 2014)

Prostory vzdělávacího centra Aeskulap, umístěného v Pavilonu Akademika Bedrny Chirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové se staly 12. září 2014 místem konání kurzu s názvem Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku. Organizátory této vzdělávací akce byly: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s., a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Absolventi kurzu „Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku“, konaného ve výukovém centru Aesculap umístěného v Pavilonu Akademika Bedrny Chirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.
Obr. 1. Absolventi kurzu „Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku“, konaného ve výukovém centru Aesculap umístěného v Pavilonu Akademika Bedrny Chirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

Lektoři: prof. V. Chrobok, as. L. Školoudík, as. J. Mejzlík a as. M. Černý provázeli 15 účastníků mezioborovým kurzem sestávajícím z přednášek a praktického nácviku šicích technik. V úvodu byly vysvětleny základy anatomie, fyziologie kůže a problematika hojení kožních ran a také koncepce fyziologického šití. V praktické části byly lékařům představeny základní nástroje, jehly a šicí materiály. Na syntetické kůži si frekventanti nejprve vyzkoušeli základní stehy používané při suturách kůže a podkoží. Vzhledem k typu použitého materiálu nebylo nutno používat osobní ochranné pomůcky. Následoval nácvik krytí defektů primární suturou, místními posuny a rotovanými laloky. Dalším krokem byly operace kůže a podkoží se simulovanými patologiemi (fibrom, dermoid, lipom). Materiál byl velmi autentický, například při neopatrné preparaci a protnutí dermoidu vytékaly atheromové hmoty. Po provedení excize zmíněných lézí vždy následovala sutura kůže.

Program uzavřely kazuistiky a přednášky na téma léčba zhoubných nádorů kůže hlavy a krku, zmíněny byly i případy kožních nádorů s propagací do očnice a jejich řešení exenterací orbity.

Kurz byl zacílen především na začínající ORL lékaře a koncipován tak, aby se seznámili se základními postupy při ošetřování drobných kožních ran. Nelze opomenout také skutečnost, že absolventi získali certifikát o proškolení, což je de jure opravňuje tyto výkony také samostatně provádět.

MUDr. Jan Mejzlík Ph.D.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D., CSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UKa FN Hradec Králové


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se