Kurz chirurgie příušní žlázy


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 1, pp. 66.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Praha, 3. – 7. března 2014)

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pořádá celou řadu kurzů, jejichž součástí jsou i živé přenosy z operačních sálů. Možností pro mladé lékaře, jak získávat další chirurgické dovednosti preparací na kadaverech, je minimum a jsou často velmi nákladné. Olomoucká ORL klinika se proto rozhodla zorganizovat kurz chirurgie příušní žlázy, včetně praktické disekce na kadaverech.

Díky výborné spolupráci s Výcvikovým tréninkovým a edukačním centrem při Univerzitě Palackého v Olomouci jsme mohli využít moderní prostory Ústavu normální anatomie Lékařské fakulty naší olomoucké alma mater.

Obr. 1. Dobře naladění účastníci kurzu před ORL klinikou v Olomouci.
Dobře naladění účastníci kurzu před ORL klinikou v Olomouci.

Hlavním odborným garantem byl prof. Ivan Stárek, dlouhodobě se zabývající diagnostikou, léčbou a histopatologií nemocí slinných žláz. Lektory kurzu dále byli MUDr. Břetislav Gál a prim. Ivan Pár, kteří patří mezi elitu českých chirurgů hlavy a krku. Přednesli nejen zajímavé přednášky, ale předvedli i své chirurgické mistrovství. Firma Radix zajistila vysoce kvalitní digitální přenos z operačních sálů, jenž svými komentáři doplňovali další odborníci. Prof. Miroslav Heřman přiblížil význam zobrazovacích metod v diagnostice nádorů příušní žlázy. MUDr. Ladislava Kučerová ve svých přednáškách, doložených výbornými mikroskopickými fotografiemi, pohovořila o aspirační cytologii i bohatosti klinické patologie salivačních tumorů. Jediná zahraniční lektorka, MUDr. Katarína Obtulovičová, poukázala na molekulárně-patologické aspekty agresivity recidivujícího pleomorfního adenomu. MUDr. Jana Strážnická přednášela na téma role ozáření a chemoterapie u nádorů slinných žláz. MUDr. Richard Salzman shrnul úvod do chirurgické problematiky příušních žláz a na pitevnách prezentoval manuál samotné disekce. Každý účastník měl k dispozici jednu stranu kadaveru fixovaného v nedráždivém roztoku. Jednotliví frekventanti kurzu nacvičovali v závislosti na svých dosavadních zkušenostech identifikaci hlavního kmene, antero-i retrográdní preparaci ramifikace tvářového nervu a jeho elevaci při odstraňování tumorů hlubokého listu parotis.

V průběhu obou dvou dnů kurzu naplněného odbornými informacemi bylo k dispozici i hanácké občerstvení – pravé valašské frgále a tvarohové vdolečky. Společenský večer se konal v hostinci Moritz, kde ochotná obsluha servírovala zvěřinové speciality, které se zapíjely tekutým chlebem z místního pivovaru.

Všem účastníkům i přednášejícím děkujeme za účast. Věříme, že jak odborná stránka, tak i doprovodný program kurzu splnily jejich očekávání. Těšíme se na setkání při dalších odborných akcích organizovaných olomouckou ORL klinikou.

MUDr. Richard Salzman Ph.D.

ORL klinika FN Olomouc


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se