1. česká ORL akademie


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 1, pp. 67.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Hradec Králové, 3. - 4. října 2014)

V prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové se počátkem září 2014 konala 1. česká ORL akademie. Filozofie této akce spočívala v komplexním zpracování čtyř vybraných tematických bloků ORL odbornosti v rozsahu doporučeném pro atestační zkoušku. Vzdělávací akce se zúčastnilo celkem 125 účastníků, z nichž bylo 78 rezidentů v přípravě k atestaci.

V prvním bloku Karcinom orofaryngu a ústní dutiny, garantovaném prof. Klozarem (FN Motol) a spolupřednášeném dr. Zábrodským (FN Motol) a dr. Vošmikem (FN Hradec Králové), byla postupně probrána incidence, epidemiologie a symptomatologie onemocnění, chirurgické aspekty anatomie ústní dutiny a orofaryngu, diagnostika onemocnění, rozvaha volby léčebné modality, chirurgické a nechirurgické léčebné postupy a novinky týkající se významu HPV infekce v etiologii orofaryngeálních karcinomů.

V druhém bloku (garant prof. Chrobok, spolupřednášející dr. Černý, FN Hradec Králové) byla probrána problematika periferních obrn lícního nervu, a to zejména se zaměřením na intratemporální úsek lícního nervu. Po uvedení klinické anatomie, včetně detailního zobrazení na CT a MRI a topodiagnostiky porušené funkce nervu, byly postupně diskutovány netraumatické a traumatické obrny a možnosti chirurgické léčby, vše doplněné o pestré videoukázky a kazuistická sdělení.

Mezi pátečním prvním a druhým blokem proběhla také posterová sekce, při níž 13 aktivních účastníků ve formátu 3 minuty prezentace a 2 minuty diskuse představilo svá posterová sdělení, která byla jednak dopředu vyvěšena na webové stránce akce (www.orlakademie.cz) a dále byla účastníkům akademie k dispozici na elektronickém panelu v kuloárech.

Na základě hodnocení odborných garantů byly oceněny 3 nej-lepší postery - Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii (Balogová Z. a spol.), Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu (Staníková L. a spol.), Skórovací systém FEES (Černý M. a spol.), a dvě nejlepší ústní prezentace posteru - Rhinophyma - patofyziologie, diagnostika, léčba (Uhercová D. a spol.) a Imunitní profil u pacientů s HPV-asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku (Lukešová E. a spol.). Každý oceněný získal 2 knihy z edice Medicína hlavy a krku z nakladatelství Tobiáš.

Účastníci 1. české ORL akademie při videoukázce.
Obr. 1. Účastníci 1. české ORL akademie při videoukázce.

Sobotní program otevřel blok Benigní léze hrtanu (garant prof. Komínek, spolupřednášející dr. Zeleník, FN Ostrava). Přehledným způsobem byly účastníkům prezentovány anatomie a fyziologie hrtanu, diagnostické metody, komplexní přehled benigních lézí a jejich řešení, základy mikrochirurgie hrtanu a některé specifické klinické jednotky – papilomatóza hrtanu, laryngokély a extraezofageální reflux. Celý blok byl bohatě ilustrován videoukázkami patologií a jejich chirurgických řešení.

Poslední blok byl věnován akutním a chronickým rinosinusitidám (garant prof. Plzák, spolupřednášející dr. Kratochvíl, FN Motol, a dr. Novosad, FN Hradec Králové). Lektoři prezentovali rozdělení sinusitid, detailně probrali vyšetřovací metody v rinologii a doporučené postupy terapie na základě EPOSu, zmínili alergologické aspekty onemocnění a zakončili blok komplikacemi rinosinusitid a koncepcí, indikacemi a kontraindikacemi funkční endonazální chirurgie nosu FESS.

Akce byla uspořádána za laskavé podpory generálního partnera GlaxoSmithKline, partnerů RhinoHorn, Medin a Hos-pimed a ostatních vystavovatelů.

Z ohlasů účastníků vyplývá, že nový styl vzdělávací akce vyplnil mezeru v již pořádaných odborných akcích ORL odbornosti a byl přínosný nejen pro rezidenty v přípravě k atestaci, ale i pro zkušené lékaře z ambulantních praxí, pro něž byl příležitostí k oprášení znalostí a doplnění aktuálních novinek a trendů v diagnostice a terapii. Podrobnější výsledky z dotazníků spokojenosti od účastníků budou využity k zlepšení kvality druhého ročníku ORL akademie, který se bude konat 2. – 3. října 2015 pod záštitou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.

Sekce mladých otorinolaryngologůČSORLCHHK ČLS JEP

Klinika ORL a chirurgie hlavya krku FN Hradec Králové

e-mail: michal.cerny@lfhk.cuni.czw


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se