Případ pyokély slzného kanálku


Nasolacrimal Duct Pyocele

Summary:
The authors present a rare case of pyocele in the nasolacrimal duct, which was initially diagnosed as a maxillary sinus mucocele. Differential diagnosis of mucocele located in the nasolacrimal duct and of other cystic masses in paranasal sinuses is very complicated according to clinical symptoms, even with CT scan. The method of choice is surgical treatment either from an endonasal or external approach. The main goal of surgical treatment is mucocele exstirpation and permanent drainage to the nasal cavity. Pyocele is a mucopurulent cyst formed in a confined cavity lined with respiratory mucosa due to blocked natural drainage of discharge produced by seromucous glands. Conjuctival lining of lacrimal canaliculi and lacrimal sac continuously changes into ciliated epithelium with seromucous glands in nasolacrimal duct, similar to that of the respiratory epthelium in nose.

The pyocele formation in our patient resulted from nasolacrimal duct blockage cranially after dacryocystectomy in childhood, and a later acquired stenosis of the remaining lacrimal duct. This led to formation of a confined cavity with respiratory mucosa lining and consequently resulted in accumulation of secretion. Pyoceles in nasolacrimal duct are very rarely diagnosed. They are often misdiagnosed for pyoceles located in the maxillary sinus. Final diagnosis is based on CT scan and histological finding of respiratory epithelium wih seromucous glands continuously changing into conjuctival lining.

Key words:
mucocele, pyocele, acquired lacrimal duct obstruction, lacrimal duct.


Autoři: R. Salzman ;  R. Kostřica;  J. Rottenberg
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN u sv. Anny, Brno přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 1, pp. 60-62.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Souhrn:
Autoři popisují vzácný případ pyokély slzného kanálku, která byla původně diagnostikována jako mukokéla čelistní dutiny. Klinicky i podle CT snímku může být někdy problematické odlišit mukokélu nazolakrimálního kanálku od jiného cystického útvaru vedlejších nosních dutin. Terapie je chirurgická, nezávisle na přístupu spočívá v odstranění mukokély a v zajištění trvalé drenáže do nosní dutiny. Vznik pyokély u našeho pacienta byl podmíněn kraniálně neprůchodným slzným kanálkem po dakryocystektomii v dětství a v dospělosti vytvořenou subsakální stenózou zbytku kanálku, čímž se kanálek změnil v uzavřenou dutinu, ve které se postupně kumuloval sekret žlázek víceřadého cylindrického epitelu. Případy mukokély nebo pyokély slzného kanálku nejsou zřejmě příliš frekventované a pravděpodobně mnohdy jsou uzavřeny jako mukokély v septovaném antru. Jejich diferenciální diagnostika je založena jen na zobrazovacích metodách a zejména na histologickém nálezu respiračního epitelu se seromucinózními žlázkami přecházejícího do sliznice konjunktiválního charakteru.

Klíčová slova:
mukokéla, pyokéla, získaná neprůchodnost slzných cest, ductus nasolacrimalis.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se