Karcinom hrtanu u manželů z nepříbuzenského sňatku


Larynx Cancer in Husband and Wife from Unrelated Marriage

Summary:
The authors present an observation of squamous-cellular larynx cancer in unrelated husband and wife. In both partners – both were non-smokers – the authors determined an unfavorable working environment (a dry and dusty environment of a glass works, metal smelting in the man, many years of stay at dry cleaners and the work with perchloroethylene in the woman). None of the listed factors belongs to directly acknowledged risk for the origin of larynx cancer. The authors confront this observation from the point of view of probability and random occurrence. In conclusion the authors observe that neither the pathological-anatomical institute nor the oncological workplaces list documents, which would have corresponding health data about the partner.

Key words:
larynx cancer, epidemiology, unrelated (non-kinship) husband and wife.


Autoři: A. Pellant 1;  P. Stránský 2;  I. Šteiner 3
Působiště autorů: Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice ;  ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav lékařské biofyziky, LF UK, Hradec Králové 1;  přednosta prof. MUDr. P. Stránský, CSc. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové 2;  přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 1, pp. 63-65.
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Souhrn:
Autoři uvádějí pozorování dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu u nepříbuzné manželské dvojice. U obou partnerů – oba byli nekuřáci – bylo zjištěno dlouhodobé nevhodné pracovní prostředí (v případě muže suché a prašné prostředí sklárny, sváření kovů, u ženy mnohaletý pobyt v čistírně a práce s perchloretylénem). Žádný z uvedených faktorů však nepatří mezi přímá uznávaná rizika vzniku karcinomu hrtanu. Autoři dané pozorování konfrontují z pohledu počtu pravděpodobnosti i náhodného výskytu. Závěrem konstatují, že ani patologicko-anatomický ústav, ani onkologická pracoviště nemají ve svých záznamech dokumentaci, ze které by bylo možné nalézt odpovídající zdravotní údaj o partnerovi.

Klíčová slova:
karcinom hrtanu, epidemiologie, nepříbuzní manželé.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se