Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou Zenkerova divertiklu


Our Experience in Surgical Therapy of Zenker’s Diverticulum

Summary:
The problems and especially the surgical treatment of Zenker’s diverticulum attract continuous attention. In contrast to stimulating news on endoscopic technique, which points out a shorter duration of the intervention itself as well as the stay in hospital, low risk of complications and easy subsequent treatment of the patient in overcoming the problems, contributions referring to surgical treatment of Zenker’s diverticulum by external approach are still relevant. The aim of this study was to present the authors’ own experience in surgical therapy of Zenker’s diverticulum in 17 symptomatic patients operated on in the period of 1st July 1996 to 31st December 2003. In 18 operations (one patient needed to be reoperated on) performed in all patients by external approach, the diverticulectomy was followed by closure of the mucous defect by a suture (by Vicryl) in six cases and the resection of diverticulum was performed without opening of the swallowing pathways by means of linear stapler. In the postoperative course the authors observed in three patients operated on a transient paralysis of recurrent nerve at the beginning of the observed period. In one of the patient a hypopharyngeal fistula with zmphysema on the neck developed in another patient there was healing of the wound per secundum. In 14 patients, who presented themselves to control examination within the time lapse of 18–96 months after the operation, they reported effective disappearance of the original complaints and unequivocal satisfaction with the performed operation. In spite of the favorable evaluation the authors refer to possible discrepancies between long-term subjective positive postoperative evaluation by the patient and the X-ray examination of the swallowing act.

Key words:
Zenker’s diverticulum, surgical therapy, linear stapler.


Autoři: A. Pellant 1,2;  V. Chrobok 1 ;  D. Spitzer 3
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice ;  přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice 1;  ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Radiodiagnostické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice 2;  přednosta prim. MUDr. D. Spitzer 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 1, pp. 23-27.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Problematika a především chirurgická léčba Zenkerova divertiklu se těší stálé pozornosti. Navzdory povzbuzujícím zprávám o endoskopických technikách, které zdůrazňují především kratší dobu trvání vlastního výkonu i pobytu v nemocničním zařízení, malé riziko komplikací a snadné další ošetření nemocného při přetrvávání obtíží, jsou stále aktuální i práce referující o chirurgické léčbě Zenkerova divertiklu zevní cestou. Cílem tohoto sdělení je uvést vlastní zkušenosti s chirurgickou léčbou Zenkerova divertiklu u 17 symptomatických nemocných operovaných v období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 2003. Z 18 operací (jeden nemocný byl reoperován pro recidivu) provedených u všech nemocných ze zevního přístupu, byl šestkrát slizniční defekt po divertikulektomii uzavřen suturou (Vicrylem), dvanáckrát byla resekce divertiklu provedena bez otevření polykacích cest pomocí lineárního stapleru. V pooperačním průběhu pozorovali autoři u třech nemocných operovaných na počátku sledovaného období přechodnou obrnu zvratného nervu, u jednoho vznik hypofaryngeální píštěle s emfyzémem na krku a u jednoho nemocného hojení rány per secundam. Ze čtrnácti nemocných, kteří se dostavili ke kontrole s odstupem 18–96 měsíců od provedené operace, udalo deset praktické vymizení původních obtíží a jednoznačnou spokojenost s provedenou operací. Přes příznivé hodnocení poukazují autoři na možné diskrepance mezi dlouhodobým subjektivním pozitivním pooperačním hodnocením nemocného a s odstupem času provedeného rtg vyšetření polykacího aktu.

Klíčová slova:
Zenkerův divertikl, chirurgická léčba, lineární stapler.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se