Primární chirurgická intervence u pacientů s medulárním karcinomem štítné žlázy – zkušenosti za desetileté období


Primary Surgical Intervention in Patients with Medullar Thyroid Cancer – Ten Years of Experience

Summary:
The retrospective study of 33 patients with medullary thyroid carcinoma (MCT) after primary surgical therapy is presented. In the course of ten years 4 patients with hereditary form of MCT (12.1%) were operated and 29 patients (87.9%) sporadic MCT with were treated. Mixed (diferenciated and medullary) carcinoma was found in three cases (9.9%). Pacients with histopatologic classification pT3N0M0, pT2pN1aM0 or worse were indicated to adjuvant postoperative external radiotherapy. As complications of surgical therapy there were identified unilateral recurrens nerve damage in 2 cases (6.6%). Lasting postoperative hypocalcemia was determinated in 3 cases (9,9%), Horner’s syndrome and postoperative lymphorrhea were observed each in one case (3.3%). We saw the most early manifestating distant metastasis 5 months after the operation of patient with MCT pT3pN1aM0. On the other side, no locoregional persistent disease and no lymphatic metastasis of MCT were identified after surgical therapy of patients with pT1N0M0. Only 2 patients (6.6%) with primary advanced disease died 8 and 11 years after operation. The authors discuss first of all an advance of primary surgical therapy at 33 patients. The review of contemporary opinions is adduced. More extensive surgical intervention is recommended for hereditary forms of MCT. If there is a suspicion of micrometastasis in prelaryngeal et pretracheal region, applying of central neck dissection is necessary according to a biological character of this disease. The extent of primary tumor, the attendance of nodal nad distant metastasis, high basal and stimulating level of imunocalcitonin (iCT) and hereditary form of MCT – there are defined as main negative prognostic factors for MCT. Finally, the suggestion of primary surgical therapeutic extension is recommended, according to TMN classification and clinical form of MCT disease.

Key words:
medullary carcinoma, surgical treatment, neck dissection, negative prognostic factor, complications of surgical treatment.


Autoři: V. Salač 1;  J. Astl 1;  J. Betka 1;  M. Taudy 1;  P. Vlček 2
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha 1;  přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 1, pp. 15-22.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Prezentovány jsou výsledky retrospektivního sledování souboru 33 primárně chirurgicky léčených pacientů s diagnózou medulárního karcinomu štítné žlázy (MCT) za desetileté období. Operováni byli 4 pacienti s hereditární formou onemocnění (12,1 %), ostatních 29 pacientů (87,9 %) bylo léčeno pro sporadickou formu MCT. U 3 pacientů (9,9 %) byla histologicky potvrzena smíšená forma medulárního a diferencovaného karcinomu. Pacienti s histopatologickým nálezem závažnějším než pT3N0M0, resp. pT2pN1aMO, byli indikováni k adjuvantní pooperační zevní radioterapii. Byla zjištěna lokoregionální recidiva onemocnění u stadia pT2bN0Mx po chirurgické léčbě v rozsahu totální thyreoidektomie. Z komplikací po chirurgické léčbě byla zaznamenáno trvalé jednostranné poškození zvratného nervu ve 2 případech (6,6 %) a přetrvávající pooperační hypokalcémie ve 3 případech (9,9 %). Hornerův syndrom a pooperační lymphorhea se vyskytly vždy jedenkrát (3,3 %). Vzdálená metastáza byla prokázána v odstupu 5 měsíců již u stadia pT3pN1aM0. Naopak uzlinová ani jiná recidiva onemocnění u stadia pT1N0M0 po negativní provedení chirurgické léčby nebyla zjištěna. Z referovaného souboru zemřeli pouze 2 pacienti (6,6 %), oba s primárně pokročilým nálezem, a to v odstupu 8, resp. 11 let od operace.

Autoři diskutují především nad provedeným rozsahem primární chirurgické léčby u referovaných pacientů, v souladu se současnými názory na rozsah chirurgické intervence. Vyšší rozsah operační intervence je doporučen u hereditárních forem, důraz je kladen na provádění centrální krční blokové disekce i při suspekci na mikrometastázy v této oblasti, a to vzhledem k biologickému chování MCT. Mezi hlavní negativní prognostické faktory jsou řazeny velikost primárního tumoru, přítomnost uzlinových a vzdálených metastáz, vysoká bazální a stimulovaná hladina imunokalcitoninu (iCT) a hereditární forma onemocnění. Je navržen vlastní návrh rozsahu primární chirurgické intervence ve vztahu k patologickému TNM stadiu onemocnění a klinické formě MCT.

Klíčová slova:
medulární karcinom, chirurgická léčba, krční disekce, prognostické faktory, komplikace chirurgické léčby.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se