Nádory nosní dutiny a vedlejších nosních dutin – přehled nových poznatků


Tumors of Nasal Cavity and Pasanasal Sinuses – Review of New Knowledge

Summary:
Tumors of the nasal cavity are located in a complex anatomic site and show a huge histologic diversity. Although dealing with a rare malignancy, the last decade has brought besides new histologic and clinical classifications a variety of new insights in etiologic agents, in tumor biology and in therapeutic concepts as well as valuable overviews of rare histologic subtypes. This review tries to demonstrate different medical and scientific aspects of the most frequently presented histologic types of tumors in the nasal cavity and paranasal sinuses. We focused on epidemiology, classification, etiology, cytogenetics and molecular genetics, outcome and prognosis, as well as treatment modalities. Our principle aim is to provide the clinician with important data from publications of the last decade.

Key words:
malignant tumor, nasal cavity, paranasal sinus, review


Autoři: J. Plzák 1,2,3;  P. Jeřábková 1,4;  J. Skřivan 1;  J. Betka 1
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Anatomický ústav 1. LF UK, Praha 1;  přednosta prof. MUDr. M. Grim, DrSc. Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. LF UK, Praha 2;  vedoucí prof. MUDr. E. Syková, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha 3;  přednosta prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 1, pp. 39-49.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Souhrn:
Nádory nosní dutiny a vedlejších nosních dutin jsou lokalizovány v anatomicky poměrně komplikované oblasti a vykazují značnou histologickou různorodost. Ačkoli se jedná o vzácně se vyskytující zhoubné nádory, přinesla poslední desetiletí kromě nové histopatologické a klinické klasifikace i celou řadu nových poznatků týkajících se etiologie, nádorové biologie, léčebných postupů a stejně tak i cenný přehled o méně častých histologických podtypech. Přehledný článek se snaží ukázat různé lékařské i vědecké aspekty většiny častěji se vyskytujících histologických druhů nádorů nosní dutiny a vedlejších dutin nosních. Pozornost je věnována epidemiologii, klasifikaci, etiologii, cytogenetice a molekulární genetice, léčebným výsledkům a prognóze, v neposlední řadě pak i léčebným postupům. Zásadním cílem bylo shromáždit a prezentovat důležitá data publikovaná v posledním desetiletí.

Klíčová slova:
zhoubný nádor, nosní dutina, vedlejší nosní dutiny.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se