Úraz frontálních dutin způsobenýzábavnou pyrotechnikou


Injury of the Frontal Sinuses Caused by RecreationalPyrotechnics

A 30-year old man suffered a frontobasal injury type I, according to Escher an extensivehigh frontobasal fracture. According to the classification of gunshot wounds it was an openintracranial injury with damage of the dura mater caused by a slow projectile with low energy. Theprojectile struck the frontal region where it caused a lacerated skin wound. The patient was notunconscious. He attended for definite treatment only on the 8th day after the injury. He had nocomplaints, did not have an apparent cosmetic defect and did not have obvious liquorrhoea not evenafter provocation manoeuvres. Superficial examination could have led to quite incorrect conserva-tive treatment. Only CT examination revealed a comminuted fracture of the anterior and posteriorwall of the frontal sinuses with intracranial impression of the fragments. Except for a minorpneumocephalus there were no signs of brain damage. Examination of the nasal secretion for betatransferrin revealed nasal liquorrhoea. Indication for surgery was a bone fragment detected by CTwhich penetrated the brain about 1 cm deep, and nasal liquorrhoea detected by laboratory tests.This finding threatened to be a late life endangering complication. The patient was submitted tosurgery on the 13th day after the injury. A bicoronary section was done and access to intracraniumwas made via the bone defect - cranialization of the frontal sinuses, plastic operation of the duramater by a free pericranial flap and plastic operation of the anterior wall of the sinuses by a bonegraft from the external lamina of the calva. The surgical finding confirmed the serious character ofthe injury and the necessity of a surgical approach.

Key words:
injury of the frontal sinus, nasal liquorrhoea, cranialization, calvar graft.


Autoři: Z. Kuchynková;  E. Zvěřina;  R. Pipková *
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. S. Tůma, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 4, pp. 241-244.
Kategorie: Články

Souhrn

30letého muže došlo zábavnou pyrotechnikou k frontobazálnímu poranění, typ I, podleEschera - rozsáhlá vysoká frontobazální fraktura. Podle klasifikace střelných poranění šlo o otev-řené intrakraniální poranění s porušením tvrdé pleny, způsobené pomalu letící střelou s malouenergií. Střela zasáhla frontální oblast, kde způsobila tržnou ránu kůže. Nemocný nebyl v bezvědo-mí. K definitivnímu ošetření přišel až 8. den po úraze. Byl bez obtíží, neměl zjevný kosmetickýdefekt a neměl zjevnou likvoreu ani po provokačních manévrech. Povrchní vyšetření mohlo véstk zcela chybnému konzervativnímu postupu. Teprve CT vyšetření prokázalo tříštivou frakturupřední i zadní stěny frontálních sinů s impresí úlomků intrakraniálně. Až na malý pneumocefalusnebyly známky poškození mozku. Vyšetření nosního sekretu na beta transferin prokázalo nasálnílikvoreu. Indikací k operaci byl CT vyšetřením zjištěný kostní úlomek, který se zanořoval asi 1 cmintracerebrálně a laboratorním vyšetřením prokázaná nzální likvorea. Tento nález hrozil pozdníživot ohrožující komplikací. U nemocného byla proto provedena 13. den po úraze operace z biko-ronárního řezu přístupem přes kostěnný defekt přední i zadní stěny frontálního sinu - kranializacefrontálních sinů, plastika dury volným perikraniálním lalokem a plastika přední stěny sinů kostnímštěpem z lamina externa kalvy. Operační nález potvrdil závažnost poranění a nutnost operačníhořešení.

Klíčová slova:
úraz frontálních dutin, nazální likvorea, kranializace, kalva.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se