Alternativní chirurgické řešenífrontoetmoidální mukokély


Alternative Surgical Solution of Frontoetmoid Mucocele

The authors present an example of successful treatment of frontoethmoid mucoceleby an endonasal endoscopic approach. Indication for this approach is endonasal access to themucocele. Marsupialization of the sac under endoscopic control makes decompression and sub-sequent elimination of clinical complaints possible. The rapid regression of complai nts, minimalsurgical traumatization and the mild postoperative course are the basic advantages of this appro-ach. During the postoperative period long-term care of the patency of the nasal communication isnecessary.

Key words:
frontoethmoid mucocele, alternative surgical treatment, endonasal endoscopicapproach.


Autoři: I. Pár;  M. Zavadil;  J. Plch;  M. Bláhová
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Brno-Koliště, přednosta doc. MUDr. J. Plch, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 4, pp. 238-240.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí příklad úspěšného řešení frontoetmoidální mukokély endonazálnímendoskopickým přístupem. Indikací k tomuto přístupu je endonazální dostupnost vaku mukokély.Marsupializace vaku pod endoskopickou kontrolou umožní dekompresi a následné vymizení klinic-kých potíží. Rychlý ústup potíží, minimální chirurgická traumatizace a lehký pooperační průběhjsou základními výhodami tohoto přístupu. V pooperačním období je nutná dlouhodobá péčeo průchodnost nazální komunikace.

Klíčová slova:
frontoetmoidální mukokéla, alternativní chirurgické řešení, endonazálníendoskopický přístup.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se