Benigní polohové paroxyzmální vertigo(Naše zkušenosti s diagnostikoua léčbou)


Benign Positional Paroxysmal Vertigo. Our Experience with Diagnosis andTreatment

The authors submit an overview of contemporary knowledge of benign positionalparoxysmal vertigo (BPPV). BPPV is fairly well known in western Europe and the USA and iscommonly diagnosed and treated. In our region the disease is still more or less unknown among thewider medical community. It is not unknown because it does not occur in this country but becausewe lack so far tradition and experience with its diagnosis and treatment.Vertigo of this type is caused by movements of the head, most frequently by turning in bed or bya backward movement of the head. The cause is the impact of the floating otolith on the hair cells ofthe posterior semicircular canal. The diagnosis is made by provocation using Dix-Hallping’s mano-euvres or preferably ENG. For treatment special positioning manoeuvres are used which shift theirritating floating particles into a non-irritable area.The authors present the first results of treatment of BPPV in the AUDIO-Fon centre. For treatmentSemont’s positional manoeuvres are used and subsequently Brand-Daroff exercise. The effect oftreatment is, consistent with data in the literature, 80 - 90%.

Key words:
benign positional paroxysmal vertigo, BPPV.


Autoři: M. Lejska;  R. Havlík
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr spol. s r. o., Brno, prim. MUDr. M. Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 4, pp. 228-231.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou přehledně podány současné znalosti o benigní polohové paroxyzmální závrati(BPPV). BPPV je v oblasti západní Evropy a USA dostatečně známo, běžně diagnostikováno a léčeno.V našem regionu je toto onemocnění širší lékařské veřejnosti doposud více méně neznámé. Neznáméne z důvodu, že by se u nás nevyskytovalo, ale není zde zatím tradice a zkušenost jeho diagnostikya léčby.Vertigo tohoto typu je vyvoláno pohybem hlavou, nejčastěji otáčením v loži nebo záklonem hlavy.Podkladem je prudké dosednutí plovoucího otolitového dedritu na vláskové buňky zadního semicir-kulárního kanálku. Diagnostika se provádí provokací pomocí Dix-Hallpingových manévrů nebo lépeENG. Léčebně jsou využívány speciální polohovací manévry, které posunují dráždivé plovoucípartikule do oblasti nedráždivé.Jsou podány první výsledky léčby BPPV na pracovišti AUDIO-Fon centr. Léčebně jsou užíványpolohovací manévry Semontovy a následně cviky dle Brand-Daroffa. Efekt léčby v souhlase s litera-turou dosahuje 80-90 %.

Klíčová slova:
benigní polohové paroxyzmální vertigo, BPPV.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se