Otoakustické emise VI.K experimentálnímu využitíotoakustických emisí. EOAE u morčete


Otoacoustic Emissions VI. Experimental use of Otoacoustic EOAEEmissions in the Guinea Pig

Evoked otoacoustic emissions can be detected in the majority of subjects with normalhearing. They are used currently in the diagnosis of peripheral hearing disorders and are used alsoin audiological research. Extensive clinical research is impossible without a background of experi-mental modelling of pathological conditions in laboratory animals. The authors elaborated a methodfor EOAE examination in guinea pigs using the ILO 92 apparatus. It was revealed that the responsedepends to a considerable extent on parameters of assessment. For examination of TEOAE in guineapigs stimulation by a non-linear click with intensities up to 75 dB SPL and an averaging window of1.5-10 ms is best. For examination of DPOAE the authors recommend stimulation with intensitiesLI = 55 dB SPL, L2 = 45 dB SPL, ratio of frequencies f2/f1 = 1.209. The intravital origin of thusobtained EOAE responses was tested by post-mortem experiments. TEOAE produced by a click withan intensity of 74.4 dB SPL could not be elicited even after one minute. DPOAE 55/45 three minutesafter extinction of respiration. Conversely DPOAE elicited by primaries 70/70 persisted for at least14 minutes after extinction of cardiac activity. The authors found furthermore in a group of guineapigs that contralateral acoustic stimulation by broad-spectrum noise with an intensity of 61 dB SPLhas a comparable effect on TEOAE as electric stimulation of the contralateral oval window. Sup-pression of the amplitude of TEOAE on average by 0.87 ± 0.55 dB and 0.79 ± 0.87 dB resp. occurred.Electric stimulation of the ipsilateral colliculus inferior did not produce a significant effect. Possiblesuppression of TEOAE by contralateral electric stimulation of the round window is a model suitablefor research of the function of the efferent system.

Key words:
evoked otoacoustic emissions, contralateral acoustic and electric suppression, guineapig.


Autoři: J. Valvoda;  J. Popelář *;  J. Syka *
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Syka, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 4, pp. 214-221.
Kategorie: Články

Souhrn

Evokované otoakustické emise lze detekovat u většiny normálně slyšících osob.Standardně se používají v diagnostice periferních sluchových poruch a našly uplatnění i v audiolo-gickém výzkumu. Rozsáhlejší klinický výzkum je nepředstavitelný bez přímé návaznosti na experi -mentální modelování patologických stavů na laboratorních zvířatech. Autoři vypracovali metodikuvyšetření EOAE přístrojem ILO 92 u morčat. Bylo zjištěno, že odpověď značně závisí na parametrechměření. Pro vyšetření TEOAE u morčat je považována za nejvhodnější stimulace nelineárním klikems intenzitami do 75 dB SPL a zprůměrňovací okénko 1,5 - 10 ms. Při vyšetření DPOAE autořidoporučují stimulaci intenzitami L1 = 55 dB SPL, L2 = 45 dB SPL, poměr frekvencí f2/f1 = 1,209.Intravitální původ takto získaných odpovědí EOAE byl ověřen pomocí pokusů post mortem. TEOAEvyvolané klikem o intenzitě 74,4 dB SPL byly nevýbavné již 1 minutu, DPOAE 55/45 za tři minuty povyhasnutí respirace. Naopak DPOAE vyvolané primáry 70/70 přetrvávaly ještě nejméně 14 minut povyhasnutí srdeční akce. Autoři dále na souboru sedmi morčat zjistili, že kontralaterální akustická stimulace širokopásmovým šumem o intenzitě 61 dB SPL má srovnatelný efekt na TEOAE jakoelektrická stimulace kontralaterálního okrouhlého okénka. Došlo k supresi amplitudy TEOAEv průměru o 0,87 ± 0,55 dB, resp. 0,79 ± 0,87 dB. Elektrická stimulace ipsilaterálního colliculusinferior neměla signifikantní vliv. Možnost suprese TEOAE kontralaterální elektrickou stimulacíokrouhlého okénka představuje model vhodný k výzkumu funkce eferentního systému.

Klíčová slova:
evokované otoakustické emise, kontralaterální akustická a elektrická suprese,morče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se