Výsledky screeningového programusluchových vad u novorozenců veFakultní nemocnici Praze - Motolev letech 1997 - 1998


Results of a Screening Progra-mme of Hearing Disorders in Neonates in the Faculty Hospital Prague - Motol in 1997 - 1998

Two screening programmes in neonates are underway at present in the Czech Republic:
screening for phenylketonuria and for hypothyroidism. Questions about perspectives, methods ofuniversal screening and survey methods are discussed. 2918 TEOAE examinations were made in1459 neonates during the period from 26. 2. 1997 till 26. 2. 1998. The incidence was identical inmales and females.TEOAE were absent in 206 (14 %) children during the first examination measurement. The 1stsubsequent TEOAE measurement was made in 124 (8.5%) neonates.ENT, tympanometric examination, repeteated TEOAE examination and BERA (according to theresults) was indicated in 6 (0.41%) neonates.Hearing loss of 35 and 55 dB respectively was found in two (0.13%) of 1459 neonates.

Key words:
impaired hearing in neonates, otoacoustic emissions, TEOAE, OAE.


Autoři: D. Groh;  Z. Kabelka;  M. Jurovčík;  H. Kopřivová;  P. Zoban *;  M. Černý *
Působiště autorů: ORL klinika 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. KabelkaNovorozenecké odd. s JIRP FNM, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Zoban *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 3-6.
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době probíhají v celé České republice dva screeningové programy u novoro-zenců. Jedná se o screening fenylketonurie a hypotyreózy. Diskutována je zatím otázka perspektivy,metodiky a způsobu hodnocení celoplošného screeningu sluchových vad. V období od 26. 2. 1997do 26. 2. 1998 bylo provedeno na novorozeneckém oddělení s JIRP FNM vyšetření pomocí tranzi-entně evokovaných otoakustických emisí (TEOAE) u 1459 novorozenců, 2918 uší.Zastoupení dle pohlaví bylo prakticky identické. U 206 (14 %) kojenců byly TEOAE nevýbavné jižpři prvním měření. U 124 (8,5 %) kojenců bylo provedeno první následné vyšetření TEOAE. Kom-pletní ORL vyšetření, včetně tympanometrického vyšetření, bylo podle výsledků doplněno měřenímsluchových evokovaných potenciálů - BERA u šesti (0,41 %) dětí. U dvou (0,13 %) dětí byla zjištěnasenzorineurální nedoslýchavost se ztrátou sluchu asi 35 dB a převodní nedoslýchavost se ztrátouasi 55 dB. Obě děti jsou dispenzarizovány.

Klíčová slova:
porucha sluchu u novorozenců, otoakustické emise, TEOAE, OAE.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se