Příspěvek k problematicetracheotomií prováděných naJednotce intenzivní péče Infekčníkliniky FN v Praze - Bulovce


Contribution to the Problem of Tracheotomies Implemented at theIntensive Care Unit of the Infectious Diseases Clinic, Faculty Hospital Prague - Bulovka

In the introduction the authors mention the long - term professional co-operation ofthe ENT department with the clinic of infectious diseases of the Bulovka Hospital since 1931. In thefollowing part of the article the authors report on the problem of surgical ENT treatment oftracheostomic patients in 1994 - 1998 hospitalised in the intensive care unit of the infectious diseasesclinic. The number of patients after tracheostomy was 46. The article reviews also basic andsecondary diagnoses, indicating tracheostomy. The authors mention the procedure and precautiontaken in tracheostomy patients, who are in very poor clinical condition.

Key words:
tracheostomy, intensive care unit, artificial pulmonary ventilation, bronchoscopy,disseminated intravascular coagulopathy.


Autoři: T. Podlešák;  J. Veselý;  M. Helcl *
Působiště autorů: Otorinolaryngologické odd. FN Praha - Bulovka, primář MUDr. J. VeselýInfekční klinika FN, Praha - Bulovka, primář MUDr. H. Roháčová *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 36-38.
Kategorie: Články

Souhrn

Kolektiv autorů v úvodu práce zmiňuje dlouhodobou odbornou spolupráci mezi ORLoddělením a Infekční klinikou FN v Praze - Bulovce, datovanou založením nemocnice v roce 1931.V další části sdělení se zaměřují na problematiku chirurgických intervencí u nemocných, léčenýchna jednotce intenzivní péče Infekční kliniky v letech 1994 - 1998, zejména na problematiku trache-otomií. Podávají soubor 46 tracheotomovaných pacientů, přehled základních a vedlejších diagnóz,které je vedly k nutnosti operovat, a uvádějí algoritmus postupů a opatření, které se osvědčily připrovádění tracheotomií u nemocných v celkově špatném klinickém stavu.

Klíčová slova:
tracheotomie, jednotka intenzivní péče, umělá plicní ventilace, bronchoskopie,diseminovaná intravaskulární koagulopatie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se