Konjunktivocystorinostomie s drenážípodle Jonese


Conjunctivocystorhinostomy with Drainage by Jones’ Method

In extensive obstruction of both lacrimal canals the present most frequently usedmethod is conjunctivocystorhinostomy using Jones’ drainage cannula. In this type of bypassoperation the palpebral aperture is connected with the nasal cavity by a hollow drainage cannulathrough which the tears flow from thre palpebral aperture. The effectivity of the procedure is 85 -90%. The drainage cannulae can be straight or bent and are as a rule made from pyrex glass orsilicone. Patients should be highly motivated and must be made familiar with possible complications- most frequently slipping of the cannula. With regard to the necessary postoperative cooperation,the operation is not recommended for young children.The authors implemented in 1996 - 1998 a total of 14 conjunctivocystorhinostomies and useda combined approach: the lacrimal sac is opened into the nose by the endonasal route under generalanaesthesia, the cannula is inserted from an external approach. In one instance a straight siliconecannula was used, in the remaining patients a bent silicone cannula. In two instances loss of thecannula occurred. In 10 instances after surgery objective and subjective improvement was recordedand mitigation or regression of complaints. The authors evaluate the initial experience with thistype of operation as satisfactory and encouraging.

Key words:
canalicular obstruction, conjuncticocystorhinostomy, bypass, Jones’ cannula.


Autoři: P. Komínek * ;  S. Červenka * **;  V. Novák ***
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, primář MUDr. P. Komínek*Privátní oční ambulance, Otrokovice**Laboratoř lékařských aplikací Ústavu polymerů VŠCHT Praha, vedoucí prof. Ing. V. Ducháček, DrSc. ***
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 28-32.
Kategorie: Články

Souhrn

Při rozsáhlé obstrukci obou slzných kanálků je v současné době nejčastěji užívanoumetodou konjunktivocystorinostomie s užitím Jonesovy drenážní kanyly. Při tomto typu bypasovéoperace je spojena oční štěrbina s nosní dutinou dutou drenážní kanylou, kterou probíhá odtok slzz oční štěrbiny. Efektivita zákroku je 85 - 90%. Drenážní kanyly mohou být rovné nebo lomené a jsounejčastěji vyráběny z pyrex skla nebo silikonu. Pacienti by měli být vysoce motivovaní a musí býtseznámeni s možnými komplikacemi - nejčastěji vypadnutím kanyly. Vzhledem k potřebné poope-rační spolupráci není operace doporučována u malých dětí.Autoři provedli v letech 1996 - 1998 celkem 14 konjunktivocystorinostomií a použili kombinovanýpřístup: slzný vak je do nosu otevírán v celkové anestezii endonazálně, kanyla zavedena ze zevníhopřístupu. Jedenkrát byla použita přímá silikonová kanyla, v ostatních případech byla použitalomená silikonová kanyla. Dvakrát byla zaznamenána ztráta kanyly. V 10 případech došlo poope-račně k objektivnímu i subjektivnímu zlepšení stavu a zmírnění nebo ústupu potíží. První zkuše-nosti s tímto typem operace hodnotí autoři jako uspokojivé a povzbudivé.

Klíčová slova:
kanalikulární obstrukce, konjunktivo(dakryo)cystorinostomie, bypas, Jonesovakanyla.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se