Neobyčajná príčina recidivujúcejlaryngotracheobronchitídy


Unusual Cause of Relapsing Laryngotracheobronchitis

The author describes a case of a chronic foreign body in the oesophagus ina 33-month-old child who since the age of 15 months when an acute attack occurred had relapses oflaryngitis and tracheobronchitis, which were usually afebrile. Despite repeated antibiotic treatmentimprovement did not occur. Only endoscopic examination indicated by the ENT specialist revealedthe cause - a wedged synthetic button at the borderline of the upper and middle third of theoesophagus.

Key words:
foreign body in the oesophagus, chronic foreign body, relapsing laryngotracheo-bronchitis, endoscopy.


Autoři: D. Bulla
Působiště autorů: ORL oddelenie Nemocnice a. s. Hranice, prim. MUDr. J. Jablonský
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 41-43.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor popisuje prípad chronického cudzieho telesa v ezofágu u 33mesačného dieťaťa, ktoréod 15. mesiaca života, keď došlo ku akútnej príhode, malo recidívy laryngitíd a tracheobronchitíd,väčšinou afebrilných. Napriek opakovanej antibiotickej liečbe nedochádzalo k zlepšeniu a až otola-ryngológom indikované endoskopické vyšetrenie zistilo príčinu v podobe zaklíneného umelohmot-ného gombíka na rozhraní hornej a strednej tretiny ezofágu.

Klíčová slova:
cudzie telesá v ezofágu, chronické cudzie telesá, recidívy laryngotracheobron-chitíd, endoskopia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se