Vnitřní perforace hypofaryngu a jícnupozorované v souvislosti s endoskopiínebo se spolknutým cizím tělesemna ORL klinice v Hradci Královév letech 1946 - 1996


Internal Perforation of the Hypopharynx andOesophagus Observed in Conjunction with Endoscopy or Swallowing of a Foreign Body, at the ENTClinic in Hradec Králové in 1946 - 1996

The authors evaluate in detail a group of 16 patients with internal perforations of thehypopharynx or oesophagus during a 51-year period. The cause of injury was endoscopic examina-tion; in 12 patients it was endoscopy on account of a foreign body in the deglutitive pathways. Intwo patients dilatation of a stenosis was performed and in the subsequent two diagnostic flexibleendoscopies. Injuries in the upper third of the oesophagus predominate (nine patients) overperforations in the lower third of the oesophagus (five patients) and in the piriform recess (twopatients).In the diagnosis a crucial part is played by examination of the passage of the deglutitive pathwaysby aquoeus contrast material which confirmed perforation of the deglutitive pathways in 13 pati-ents.Ten patients were treated conservatively and four by surgery. A total of five patients died incl. twowhere perforation of the deglutitive pathways was found only post mortem. The authors refer tocontemporary views in the literature regarding treatment of perforations of the deglutitive pathways.

Key words:
perforation injury, endoscopy, oesophagus, piriform recess, treatment.


Autoři: Viktor Chrobok ;  A. Pellant *;  J. Růžička;  J. Vokurka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1999, No. 1, pp. 17-21.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podrobně hodnotí skupinu 16 nemocných s vnitřním perforačním poraněnímhypofaryngu nebo jícnu v období 51 let. Příčinou vzniku poranění bylo endoskopické vyšetření, u 12nemocných se jednalo o endoskopii z důvodu cizího tělesa v polykacích cestách, u dvou nemocnýchbyla provedena dilatace stenózy a u následujících dvou diagnostická flexibilní endoskopie. Převa-žují poranění v horní třetině jícnu (9 nemocných) nad perforacemi v dolní třetině jícnu (5 nemoc-ných) a v piriformním recesu (2 nemocní).V diagnostice hraje klíčovou roli vyšetření pasáže polykacích cest vodným kontrastem, kterépotvrdilo perforaci polykacích cest u 13 nemocných.Deset nemocných bylo léčeno konzervativně a čtyři chirurgicky. Celkem zemřelo pět nemocných,z nichž u dvou byla stanovena perforace polykacích cest až post mortem. Jsou uvedeny současnéliterární názory na léčbu perforačního poranění polykacích cest.

Klíčová slova:
perforační poranění, endoskopie, jícen, piriformní reces, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se