Věnováno oboru foniatrie


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 4, pp. 211.
Kategorie: Úvodníky

Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtenáři,

je mi ctí Vás oslovit v úvodu zcela výjimečného čísla časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie. Toto číslo je výjimečné z několika důvodů.

Prvním z nich je obsah čísla, který je věnován zcela ojedinělé světové osobnosti pana prof. MUDr. Miloslava Seemana. Tento muž položil základy moderní foniatrie a nám i dnes umožňuje být hrdými následovníky jeho ucelené filozofie a pohledu na tento obor. Od dob, kdy pan profesor Seeman žil, však i tento obor zažívá roky rozkvětu a roky naplněné prací. Nevím, jaký by byl pohled pana profesora na naše výsledky dnes, ale věřím, že jako výjimečná osobnost by jistě byl na své žáky a pokračovatele hrdý. Je mi proto ctí poděkovat paní docentce MUDr. Olze Dlouhé a jejím spolupracovníkům, že připravili cyklus článků pro toto číslo na počest 120. výročí narození pana profesora MUDr. Miloslava Seemana. Protože pan profesor byl osobností vskutku světového formátu, rozšířili jsme číslo o sdělení kolegů ze zahraničí. Pan profesor si jistě zaslouží hold jeho osobnosti, ale je to také hold škole, kterou založil a všem jeho tuzemským i zahraničním pokračovatelům.

Toto číslo je však výjimečné pro celou Českou společnost otorinolaryngologie a foniatrie. Po mnoha letech pod křídly NTS ČLS JEP dochází ke změně vydavatelství časopisu. A tak končí jedna epocha časopisu. Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat všem spolupracovníkům z NTS, redakce, propagace a inzerce za spolupráci. Nová éra časopisu se otevírá. Novým partnerem se stává nakladatelství Mladá fronta (MF). V rámci nové koncepce dojde jak ke změně grafiky stránek, tak i k celkovému vzhledu časopisu. Věřím, že čtenáři stejně jako autoři ocení i novou kvalitu tisku a další změny, které nastanou v příštích dvou letech. Věřím, že docílíme zvýšení komfortu pro autory z hlediska recenzního řízení. Jazykovou kvalitu textů bude i nadále sledovat paní PhDr. Helena Raušerová. V roce 2013 se tedy setkáte s prvními změnami nejen ve vzhledu časopisu. Věříme, že i tyto kroky otevřou nové oblasti, kde naleznou další kolegyně i kolegové prostor pro svá sdělení. Věříme, že se v nich probudí touha podělit se o své zkušenosti, zajímavé případy, ale také o dlouhodobé výsledky léčby, stejně jako o výsledky z výzkumné činnosti a grantových projektů. Každému autorovi se tak otevírá nová možnost přispět svou kvalitní publikací k dalšímu růstu časopisu jako média, které je dnes prakticky jediným zdrojem informací pro celou obec otorinolaryngologů, foniatrů a pracovníků všech profesí, kteří se spolu s námi podílejí na péči o nemocné s onemocněním hlavy a krku.

Tato změna také zavazuje vedoucího redaktora i jeho zástupce k nové usilovné práci ve prospěch časopisu. Cílem redaktorů, nakladatele, ale především redakční rady, recenzentů a všech spolupracovníků je připravit moderní časopis pro klinickou praxi i pro další a kontinuální vzdělávání v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a foniatrie. Všechny tyto změny jsou propojením úsilí redakce časopisu a výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i nakladatelství přinášet čtenářům nové a aktuální informace využitelné v každodenní klinické praxi, ale také zprávy z dění v odborné společnosti. Cílem vedoucího redaktora však musí být i ekonomický pohled na časopis a jeho výrobu. V této oblasti jsme v nakladatelství MF získali partnera, nikoli jen nakladatele. Od této spolupráce si slibujeme mnohé pozitivní změny, jejichž výsledek však posoudíte vy, čtenáři.

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Vedoucí redaktor časopisu

Otorinolaryngologie a foniatrie


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se