Seemanův den


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 4, pp. 269-270.
Kategorie: Zprávy

Dne 17. února 2012 uspořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ke 120. výročí narození prof. MUDr. Miloslava Seemana, zakladatele oboru foniatrie v Evropě a v Československu, odborné sympozium s názvem Seemanův den. 

Fotografie prof. M. Seemana z roku 1962.
Obr. 1. Fotografie prof. M. Seemana z roku 1962.

Prof. Seeman je autorem uznávané teorie o extrapyramidovém původu koktavosti, vypracoval systém komplexní léčby tohoto onemocnění, je autorem aspirační metody edukace jícnového hlasu, české slovní audiometrie a dalších klasických metod. Organizačně stál při zrodu mezinárodní organizace pro logopedii a foniatrii (IALP) a jejího časopisu Folia Phoniatrica. Foniatrie v Československu vznikla jako nástavbový obor na bázi otorinolaryngologie v r. 1922. Tehdy byla při České klinice pro choroby ušní, nosní a krční, vedené prof. MUDr. Kutvirtem, založena ambulance pro poruchy řeči, hlasu a vady sluchu.

Po historickém přehledu a souboru vzpomínek na prof. Seemana, které přednesl prof. MUDr. M. Lašťovka, DrSc., bylo foniatrické sympozium, konané v krásném sále refektáře profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí, věnované tématům, která navazují na práce prof. Seemana. Bylo to téma tvorby náhradního hlasového mechanismu – edukace jícnového hlasu (MUDr. Černý, MUDr. Jedlička) – u pacientů po totální laryngektomii. Úvod do této oblasti přednesl prof. MUDr. J. Betka, DrSc. - Diagnostika a léčba karcinomu hrtanu - s uvedením nejmodernějších metod detekce podle lokalizace nádoru a záchovného plánu pro pacienta.

Jeden blok přednášek byl věnován genetice sluchových vad – o současných poznatcích hovořili vnuk prof. MUDr. Pavel Seeman, CSc., na téma: Genetické příčiny časné hluchoty v ČR a přínos DNA vyšetření a MUDr. D. Rašková: Hereditární příčiny poruch sluchu a genetické poradenství v rodinách se sluchovou poruchou.

V části programu, který byl věnován poruchám dětské řeči, o nichž v r. 1955 prof. Seeman vydal publikaci s překlady do mnoha evropských jazyků, vystoupila doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.: Klasifikace poruch dětské řeči – od Seemana k dnešku. Prim. MUDr. Miroslava Hrbková připomněla Seemanovy teorie o původu koktavosti a rovněž úlohu zpětné sluchové vazby v přednášce: Zlepšení plynulosti řeči u koktavých pomocí Lee-efektu.

Medaile vydaná u příležitosti oslav 90. výročí narození prof. M. Seemana, která byla předávána našim i zahraničním význačným foniatrům.
Obr. 2. Medaile vydaná u příležitosti oslav 90. výročí narození prof. M. Seemana, která byla předávána našim i zahraničním význačným foniatrům.

V rámci moderního rozvoje sluchové protetiky Dr. Ing. Jan Vokřál prezentoval zkušenosti ze sedmi let nastavování zvukových procesorů (2005-2011) v diagnosticko-rehabilitační části 1. centra kochleárních implantací (CI) na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN.

Portrét prof. M. Seemana z roku 1966, jehož autorem je malíř Vladimír Stříbrný, zdobí pracovnu přednostky Foniatrické kliniky doc. O. Dlouhé.
Obr. 3. Portrét prof. M. Seemana z roku 1966, jehož autorem je malíř Vladimír Stříbrný, zdobí pracovnu přednostky Foniatrické kliniky doc. O. Dlouhé.

Sympozium Seemanův den bylo významným příspěvkem k připomenutí prof. Seemana v roce jeho výročí narození a v roce 90. výročí založení oboru foniatrie.

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

Žitná 24

120 00 Praha 2

e-mail: olga.dlouha@lf1cuni.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se