International Voice Symposium (Salzburg, 24. – 26. srpna 2012)


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 4, pp. 271.
Kategorie: Zprávy

Koncem srpna se v Salzburgu konalo 10. mezinárodní hlasové sympozium (International Voice Symposium; www.voicesymposium.com). Organizátorem byl Austrian Voice Institute. Z účastníků z česko-slovenského regionu byli zastoupeni dr. Dršata z Hradce Králové a dr. Šebová z Bratislavy/Erlangenu.

V pátek 24. srpna byly organizovány pre-sympozium a workshop „Interventional Laryngology“ and „Indirect Phonosurgery in Office Procedure“. Úvodem představil Herbst základy hlasové akustiky v přednášce „From vocal fold vibration to sound – why is glottal closure important?“ Následně Denizioglu (Turecko) se ve sdělení „Multidimensional aspects of human voice (Anatomy and physiology)“ zaměřil zejména na hlasově-terapeutický aspekt základů hlasové teorie.

Nawka zmínil historické osobnosti (zmíněn Sedláček jako učitel indirektní laryngoskopie). V dalším sdělení „Voice therapy: general definitions and methodology“ zopakoval Dezinoglu základní terapeutické metody. Nawka pak prezentací videí ukázal, že fonochirurgii lze provádět i s minimem nástrojů, zásadní je perfektní zklidnění pacienta a chirurgická praxe. Ve sdělení z Mexika (Calderón) byly demonstrovány až dvouhodinové operace karcinomu hrtanu v indirektní laryngoskopii a sedaci. V přednášce Hesse byly sděleny praktické poznámky k přípravě operace, diskutovány potřebné optiky (Nawka preferuje 70°, jiní 90° event. flexibilní laryngoskopie), konstatována nutnost perfektní povrchová anestezie. Ve sdělení zkušeností z USA (Benninger) je vidět, že názory a postupy se od Evropy liší – zejména více používání narrow-band paging (NBI), KTP-laseru a koblace. Reinkeho edém se neodsává, ale injikují se kortikoidy či použije KTP-laser (s výhodou z flexibilního laryngoskopu), pro papilom je indikován mikrodebridor. U časných karcinomů je v USA ústup od laserových chordektomií (radioterapie lépe zachová hlas při srovnatelných onkologických výsledcích). Koblace je výhodná zejména pro stenózy a granulomy (nesmí se odstranit všechny kontaktní plochy hlasivky – většina lézí je na dolním labiu hlasivky). Za základ předoperačního vyšetření a hodnocení po výkonu je považován konsenzuálně QOLQ (VHI), stroboskopie a MPT (zejména u poruch hmoty a paréz). V dalších přednáškách byli účastníci seznámeni s technikou injektáží (Hess, Benninger), aplikace botoxu (Hulin). Následoval workshop (lektoři Hess, Nawka, Joussen, Hulin, Calderón, Schlömicher-Thier), kdy byla možnost vyzkoušet si techniky direktní a indirektní laryngoskopie na modelech. Účastníci získali certifikát o nabytých dovednostech.

Ve dnech 25. a 26. srpna se uskutečnilo 10. mezinárodní hlasové sympozium na téma „Performing Arts, Medicine and Interventional Voice Care“, kterého se zúčastnila dr. Šebová z Bratislavy. Sympozium sestávalo z 5 přednáškových bloků, věnovaných problematice uměleckého hlasu, v nichž se postupně probírala problematika hlasové hygieny, diagnostiky, léčby a rehabilitace hlasových poruch u hlasových profesionálů. Bylo konstatováno, že mnoho fonochirurgických operaci lze provádět ambulantně cestou nepřímé laryngoskopie v různých způsobech praktického provedení. Benninger (USA) informoval o interdisciplinárním týmu odborníků, který se v Clevelandu stará o hlasové profesionály a jejich specifické potřeby. Zajímavá byla přednáška Herbsta (Rakousko) o akustické hlasové analýze Freddie Mercuryho. Huber (Rakousko) přednesl výsledky meta-analýzy WHO o používání hormonální terapie u žen, které podporují tuto léčbu v menopauze pro příznivý vliv i na hlas, a vyvrací tradovaná zvýšená rizika pro karcinom prsu. V diskusi se iniciovala potřeba guidelines pro diagnostiku a léčbu extraezofageálního refluxu. Další přednášky byly o pohybech rtů při hře na dechové nástroje.

V sobotu odpoledne proběhlo simultánně 6 workshopů s tématy: „Singing like a cello“ (Bianco; Francie), „Human being as first instrument - Alexander technique for musicians“ (Schmuck; Německo), „Manual medicine in voice therapy“ (Lackner; Rakousko), „Vox vision ear - what you see is what you hear“ (Nollmeyer; Německo), „Body learning - Alexander technique“ (de Jongh; Německo) a „The principles of lax vox“ (Denizioglu; Turecko). Byla prezentována práce pedagoga se studentem při používání dechového nástroje (Canali; Itálie) a lidského hlasu (Wienhausen; Rakousko) v rámci popové hudby. Bylo zmíněno, že první katedra populární hudby vznikla ve Vídni. V diskusi zazněly úvahy o dvou zdrojích hlasu u rockových zpěváků (používání ventrikulární fonace). Sympozium uzavřela panelová diskuse na téma fonochirurgie s předsednictvem: Joussen, Hess, Richter (Německo), Calderón (Mexiko), Lindestad (Švédsko). Vedle známých principů fonochirurgického konceptu bylo diskutováno správné ošetření hematomu hlasivky, kdy zůstává diskutabilní okamžité odsátí hematomu nebo konzervativní léčba (čtyřdenní léčba kortikosteroidy, antitusiky a hlasový klid šest dní a více). U tématu papilomatózy hrtanu zaznělo doporučení vakcinace i v dospělém věku.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.,

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK

a FN Hradec Králové

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH;

1. ORL klinika LF UK a UNB Bratislava (SR),

Foniatrické a pedaudiologické oddělení FAU a UN Erlangen (SRN)


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se