Zemřel doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 4, pp. 260.
Kategorie: Osobní zprávy, jubilea

Dne 2. října 2009 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 82 let dlouholetý primář otorinolaryngologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.


Docent Škeřík se narodil v Praze 21. dubna 1927. Jako rodilý Pražan a gymnazista byl jistě zaujat i ovlivněn městem, historií a dramatickými válečnými událostmi. Lásku k medicíně, k umění a k literatuře v něm pěstovali jeho matka a otec MUDr. Rudolf Škeřík, stomatolog a knižní nakladatel nakladatelství Symposion.

Po maturitě na gymnáziu studuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy počínaje rokem 1946 a konče promocí v roce 1952. První zkušenosti na medicínském poli, záhy po promoci, získává na ORL odd. v Českých Budějovicích. Poté přechází na krajské ORL oddělení v nemocnici v Karlových Varech. Zde získané odborné znalosti, spojené se zručností v operativě a při provádění četných endoskopických vyšetření, mu spolu s osobními vlastnostmi pomáhají v roce 1956 získat místo sekundárního lékaře na I. ORL klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedené akademikem Přecechtělem. V roce 1959 je jmenován odborným asistentem kliniky a věnuje se kromě odborné práce i výuce, vědecké a publikační činnosti.

V roce 1969 přechází na ORL oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se stává přednostou a postupně z malého oddělení vybuduje klinické pracoviště s více než 100 lůžky a samostatnou dětskou stanicí. Rozšiřuje a modernizuje operační trakt se třemi operačními sály.

Dále přispívá k rozvoji otorinolaryngologie a stále se s velkou energií věnuje i vědecké a pedagogické činnosti jako externí učitel ORL katedry FVL a od roku 1970 i na Institutu pro další doškolování lékařů, kde přednáší a vede endoskopické kurzy. Od roku 1969 je členem výboru České ORL společnosti, od roku 1981 jejím vědeckým sekretářem, v roce 1988 je pak zvolen místopředsedou společnosti.

V r. 1982 je jmenován hlavním odborníkem Ministerstva zdravotnictví ČR pro ORL obor a od r. 1985 je soudním znalcem v oboru.

Docentem pro obor otorinolaryngologie a vedoucím subkatedry dětské ORL ILF je jmenován v r. 1982.

Jeho publikační činnost je velmi hodnotná a rozsáhlá. Obsahuje 7 českých knižních publikací, 6 statí v našich odborných knižních publikacích a 92 článků v domácích odborných časopisech. Dále publikuje 2 statě v zahraničních knižních publikacích a 14 článků v zahraničních časopisech. Za monografii „Náhlé a neodkladné stavy v otorinolaryngologii“ z r. 1986 se spoluautory Remsem a Hybáškem mu bylo udělena cena předsednictva České lékařské společnosti JEP a čestné uznání nakladatelství Avicenum. Významná je i jeho činnost redaktorská v časopise Čs. otolaryngologie a Otorinolaryngologie a foniatrie, jehož byl po několik let vedoucím redaktorem.

Svou lásku k medicíně, její historii a zvláště k oboru ORL, který za jeho bohatého a činorodého života udělal tak pozoruhodný pokrok a jehož byl aktivním účastníkem, spolu se zmínkou a osobními vzpomínkami na významné osobnosti, zaznamenal v knize: Příspěvek k historii otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě (ve spolupráci s J. Betkou a kolektivem autorů).

Odešel nesmírně pracovitý člověk. Odešla osobnost medicínská, vzdělanec, pedagog, na kterého budou dlouho vzpomínat jeho nejbližší spolupracovníci i celá otorinolaryngologická obec.

MUDr. Jan Gerych,

primář ORL odd. FTNsP


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Článek Laryngiáda

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se