Zamyšlení na konci roku


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 4, pp. 203.
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

dovolte mi, abych jako nový šéfredaktor časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie, kterým jsem se stal v roce 2009, napsal v závěru končícího ročníku několik postřehů.

V prvé řadě bych chtěl poděkovat svému předchůdci plk. MUDr. Zdeňkovi Voldřichovi, DrSc., který vedl časopis vynikajícím způsobem s precizností jemu vlastní. Jeho přínos české otorinolaryngologii spočívá nejen v jeho medicínském umu a výchově mnoha lékařů a osobností našeho oboru, ale také v činnosti šéfredaktora, který vnesl do existence našeho časopisu mnoho zajímavých prvků. Navázal tím tak na své předchůdce, jakými byli prof. Kiml či doc. Škeřík , který nás, bohužel, v prvních dnech října navždy opustil. Poděkování patří i prof. Šlapákovi, bývalému zástupci šéfredaktora, který se rovněž na práci redakce podílel a nemalým dílem tak přispěl k úspěchu časopisu.

Neměli bychom na osobnosti české medicíny, které věnovaly nemalé úsilí všem čtenářům a otorinolaryngologům, a jejichž zásluhy možná ve shonu běžného života nedoceňujeme, zapomínat. Navázat na práci MUDr. Voldřicha a prof. Šlapáka je úkol velmi náročný. Nejde jen o skutečnost, že je to osobní výzva jak zdokonalit sám sebe, ukáznit se a pečlivě den ze dne pracovat na tvorbě dalšího a dalšího čísla, ale také skutečnost naučit se spolupracovat s redakcí, členy redakční rady a nedopustit omezení časopisu jako informačního média české otorinolaryngologie v budoucnu.

Ve spolupráci s odpovědnou redaktorkou časopisu PhDr. Raušerovou a ostatními pracovníky NTS České lékařské společnosti JEP a tiskárny, kteří se na realizaci časopisu podílejí, se daří udržet časopis na solidní úrovni.

Je mi proto radostí sdělit Vám, že časopis byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice RVV v roce 2009. Tato skutečnost je pro mne, jako vedoucího redaktora, ale stejně tak i pro členy redakční rady, zavazující. Časopis musí splňovat velmi přísná kritéria, a proto bude třeba ještě vykonat mnoho práce.

Proto mi dovolte, abych vyzval všechny členy naší odborné společnosti, aby nám pomohli udržet časopis na vynikající úrovni a na jeho tvorbě se spolu s redakční radou aktivně spolupodíleli. Tento časopis je nejen vědeckým fórem české otorinolaryngologie, ale také místem pro edukaci a postgraduální vzdělávání, stejně tak pro sdělování poznatků z praktického života. Recenze každého článku je zárukou jeho potřebné odbornosti. Doufáme, že publikování v časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie bude pro autory stejnou ctí, jakou je pro celý přípravný tým, který časopis vytváří a kultivuje.

Přeji proto vám všem do nového roku hodně úspěchů v  pracovním i osobním i životě a našemu časopisu hojnost kvalitních článků a spokojených čtenářů nejen v nastávajícím roce 2010, ale i v dalších letech.

Doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc.,

jménem redakční rady časopisu


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Článek Laryngiáda

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se