Využití sledování interakce rodič – dítě v léčbě poruch řeči


Following the Interaction between Parent and Child in the Treatment of Speech Disorders

The work was intended to take advantage of the family potential in the therapy of speech disorders. In a phoniatric outpatient office the authors employed video training in the therapy of various speech disorders. The author’s experience has been described. The work was based on a slowed down and stopped video recording and the family-based therapeutic approach. The tactic makes use of the contact, tuning in and acceptance of the family initiative. The process of speech transfer is subjected to microanalysis. It has become apparent that the mode of interaction of the parents and the state of development of the child’s speech is in a circular connection. The author considers the relation of traditional need of stimulation of speech evolution and overstimulation.

The author maintains the hypothesis that the speech transfer from the parents is mostly unintentional. If the child suffers from a speech disorder, it becomes useful for the parents to improve their competence by experience from micro video analysis of interaction. The langue of video-training, moreover, provides the opportunity of communication between professionals by their experience in the influence of family on the evolution of the child’s speech.

Key words:
interaction with the child, speech disorder treatment, video training, contact, stimulation.


Autoři: Z. Hánová
Působiště autorů: ORL klinika FNKV, foniatrická ambulance, Praha přednosta doc. MUDr. A. Hahn, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 4, pp. 213-216.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Cílem práce bylo programově využívat potenciál rodiny v terapii poruch řeči. V předloženém článku popisuji svá pozorování a zkušenost v souvislostech s literárními zdroji. Vycházím z metody videotréninku a z rodinné terapie. Převážně intuitivní, neuvědomovaný proces (1), v němž rodiče dětem předávají schopnost řeči, lze podrobit mikroanalýze. Společným rozborem obrazu se lze terapeuticky dotknout podvědomých vodítek, jimiž se řídí rodičovské chování k dítěti. Ve foniatrické ambulanci jsem u 28 rodin užila videotrénink v terapii rozličných poruch řeči. Základem práce je zpomalená a zastavovaná videonahrávka a rodinně terapeutický přístup. Pracujeme na kontaktu, naladění (tuning in), příjmu iniciativ. Proces předávání řeči podrobujeme mikroanalýze. Ukazuje se, že způsob interakce rodičů a stav vývoje dětské řeči spolu souvisí cirkulárně. Zvažuji vztah tradované potřeby stimulace vývoje řeči a přestimulování (overstimulating).

Pracuji s tím, že předávání řeči dítěti rodiče převážně dělají nevědomě. Má-li dítě poruchu řeči, je užitečné, aby rodiče svou kompetenci posílili zkušeností z mikrovideoanalýzy interakce. Jazyk videotréninku navíc skýtá možnost komunikovat mezi profesionály svou zkušenost s vlivem rodiny na vývoj řeči dítěte.

Klíčová slova:
interakce s dítětem, terapie poruch řeči, videotrénink, kontakt, stimulace.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se