Možnosti 24hodinové pH-metrie horního jícnu v diagnostice ezofagofaryngeálního refluxu


Possibilities of 24-hour pH-metry of Upper Esophagus in the Diagnostics of Esophageal-Pharyngeal Reflux

Objective:
to employ 24-hour pH-metry for the determination of correlation of esophageal-pharyngeal reflux with endoscopic findings in a group of patients with laryngitis.

Methods:
esophagoscopy and 24-hour dual ph-metry were performed. In order to demonstrate the reflux in upper esophagus the authors used the component of DeMeester score emplo ed for lower esophagus – fraction time FT 0.25% (> 3.6min/24 h), when pH in the lower esophagus decreases below 4. The obtained values were correlated with the pH-metry findings in distal esophagus and with the degree of esophagitis.

Results:
58 patients with laryngitis were suspected to suffer from reflux. In 41% of them the reflux was not proved, 31% suffered from reflux in the lower esophagus and 28% in both floors. FT 0.25% in the upper esophagus demonstrated a weak correlation with the findings of reflux in lower esophagus. The values of FT of 0.25% displayed significantly higher values in patients with demonstrated reflux in the lower esophagus (P < 0.0001) and higher values in patients with esophagitis of IInd degree as compared with those without esophagitis (P = 0.001).

Conclusion:
a direct proof of reflux is provided by dual pH-metry. Negative finding excludes gastroesophagopharyngeal reflux. Reflux esophagitis increases the probability of the reflux to reach pharynx or larynx. FT of 0.25% proved to be a suitable parameter for the evaluation of pH-metry in the upper esophagus.

Key words:
gastroesophagopharyngeal reflux, reflux laryngitis, pH-metry.


Autoři: M. Loveček 1;  E. Maňásková 2
Působiště autorů: 1. chirurgická klinika FN Olomouc ;  přednosta doc. MUDr. Č. Neoral, CSc. ORL klinika FN Olomouc 1;  přednosta prof. MUDr. I. Stárek, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 4, pp. 193-198.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Využít 24hodinové pH-metrie pro stanovení korelace ezofagofaryngeálního refluxu s endoskopickými nálezy u souboru nemocných s laryngitidou.

Metody:
Byly provedeny ezofagoskopie a 24hodinové etážové pH-metrie. K průkazu refluxu v horním jícnu byla použita komponenta DeMeesterova skóre používaného pro dolní jícen - fraction time FT 0,25%, (> 3,6 min/24h), kdy pH klesá v horním jícnu pod 4. Naměřené hodnoty byly korelovány s nálezy pH-metrie v distálním jícnu a se stupněm ezofagitidy.

Výsledky:
U 58 nemocných s laryngitidou bylo podezření na refluxní etiologii. Ve 41 % se reflux neprokázal, 31 % nemocných mělo reflux v dolním jícnu a 28 % v obou etážích. FT 0,25 % v horním jícnu prokázal slabou korelaci s nálezy refluxu v dolním jícnu. Hodnoty FT 0,25% vykazovaly statisticky signifikantně vyšších hodnot u nemocných s prokázaným refluxem v dolním jícnu ( P<0,0001) a vyšších hodnot u nemocných s ezofagitidou II. stupně než bez ezofagitidy (P=0,001).

Závěr:
Přímý průkaz refluxu poskytne etážová pH-metrie. Negativní nález vyloučí gastroezofagofaryngeální reflux. Refluxní ezofagitida zvyšuje pravděpodobnost dosahu refluxu do hltanu nebo hrtanu. FT 0,25 % je použitelný parametr pro hodnocení pH-metrie v horním jícnu.

Klíčová slova:
gastroezofageální reflux, gastroezofagofaryngeální reflux, refluxní laryngitida, pHmetrie.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se