Herpes zoster oticus


Herpes Zoster Oticus

Herpes zoster oticus is a quite common herpetic syndrome of head and neck, that manifests with herpetic exantema of the ear, facial paralysis and cochleovestibular signs. It is caused by reactivation of dormant viral form in sensory and sensitive ganglia of head nerves. Dysfunction of motory part of facial nerve is caused by secondary demyelinisation. 58-years old woman suffering from right-sided hypacusis and otalgia, facial hypestesia and parestesia on the right side and right facial paresis has been admitted to ENT clinic of University Hospital of Ostrava-Poruba. Using the complete neurootological assessment the authors have revealed periferal suprastapedial lesion of the right facial nerve, right unresponsivness to caloric testing with left-beating spontaneus nystagmus and right sensorineural hearing loss with cochlear and retrocochlear involement. Serological analysis was positive. Acyclovir and prednison in sufficient dose has been introduced immediately, rehabilitation has started, patient has been followed-up. Repeated neurootological and otorinolaryngological assesement showed improvement of all signs of this syndrome.

In the presented case-report the authors demonstrate early diagnosed and properly treated case of herpes zoster oticus. They put emphasis on early otorhinolaryngological, serological and repeted neurootological assesement, quick start of therapy and multi-professional cooperation in treatement of possibles complicationes of this neuroinfection.

Key words:
herpes zoster oticus, varicella-zoster vire, neurootological assesment.


Autoři: T. Pniak;  E. Mrázková;  J. Mrázek;  R. Chmurová;  K. Zeleník
Působiště autorů: ORL klinika FNsP Ostrava přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 4, pp. 241-245.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Herpes zoster oticus je poměrně častý hlavový herpetický syndrom, který se projevuje herpetickým exantémem ucha, parézou lícního nervu a kochleovestibulárními projevy. Je způsoben reaktivací latentní formy viru v gangliích senzorických a senzitivních hlavových nervů. Porucha motorické složky lícního nervu je způsobena sekundární demyelinizací. V prezentované kazuistice autoři demonstrují časně diagnostikovaný a správně léčený případ tohoto onemocnění. Důraz kladou na včasné otorinolaryngologické, sérologické a opakovaně prováděné otoneurologické vyšetření, rychlé zahájení léčby a mezioborovou spolupráci v řešení možných komplikací této neuroinfekce.

Klíčová slova:
herpes zoster oticus, varicella-zoster virus, neurootologické vyšetření.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se