Počítačem navigované operace v rinochirurgii


Computer-Assisted Surgery in Rhinosurgery

Computer-assisted surgery (CAS) originated in neurosurgery-stereotaxis surgery, development of computing technique and imaging methods. In enables a peroperation control of the device position in the operation field and the direction of operation proceduře. At the present time the ORL branch employs this technique in connection with endoscopic endonasal surgery and cranial base surgery. Systems of electromagnetic and optical navigation are ušed. CAS offers the surgeon a great deal of peroperation information. However, it also includes some obstacles, which ensue from the possibility of deteriorated navigation in the course of operation or the fact that the localization is compared on the basis of information obtained before the operation and actual situation during the operation, indicating that the co-registration of orientation points must be doně immediately before the operation. The extent of agreement constitutes the measure of navigation precision. CAS is aimed at selected operations. Due to the time and economic requirements it is not suitable for all kinds of operations and the authors estimate it to be suitable in 10% of all endonasal endoscopic operations. CAS is not meant for an inexperienced surgeon to overcome the limite of his/her surgical possibilities, while it serveš to experience surgeons to make complicated interven-tions in the easier and safer way. The communication is based on experience with CAS performed using three devices of different producers since 1999. The authors performed the operation with the use of electromagnetic device Insta Track of VTI company, the optical systems Treon and Tria produced by Medtronic, Inc. and the apparatus vector Visition made by BrianLab. For the functional endoscopic surgery the electromagnetic systém proved to be most flexible for a good precision of navigation. It has got its limitations too, though. At the present time authors operáte on using the Vector Vision device, which they share with the Neurosurgery Clinic, thereby making a maximum efficiency in the application of the apparatus possible. Presumably, CAS should further decrease invasiveness of certain interventions, but apparently does not represent a finál solution in the problém of the surgeon orientation during the operation. It may be expected that the aim is a navigation systém working with in line data in the course of operation for the saké of visualization as well as for localization.

Key words:
computer-assisted rhinosurgery, technical systems, navigation precision, indicati-ons.


Autoři: J. Vokurka
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 3, pp. 127-131.
Kategorie: Články

Souhrn

Počítačem navigovaná chirurgie (CAS) má svůj původ v neurochirurgické stereotaktické chirurgii, rozvoji počítačové techniky a zobrazovacích metodách. Umožňuje peroperačně kontrolovat polohu nástroje v operačním poli a směr operačního postupu. V současné době se v oboru ORL používá nejvíce v souvislosti s endoskopickou endonazální chirurgií a chirurgií baze lební. Používají se systémy elektromagnetické a optické navigace. CAS poskytuje operatérovi velkou míru peroperačních informací. Má však i svá úskalí plynoucí z možnosti zhoršení přesnosti navigace během operace, nebo ze skutečnosti, že je porovnávána lokalizace na základě předoperaěně získaných informací a aktuální operační situace, proto se musí těsně před operací provést koregistrace orientačních bodů. Míra jejich souhlasu tvoří míru přesnosti navigace. CAS je určena pro vybrané operace, pro svoji časovou i ekonomickou náročnost není vhodná pro všechny operace, odhadujeme, zeje vhodná pro asi 10 % všech endonazálních endoskopických operací. CAS není určena nezkušenému operatérovi, aby překračoval meze svých chirurgických možností, slouží zkušeným operatérům provádět klidněji a bezpečněji komplikované výkony. Sdělení vychází ze zkušeností CAS prováděných třemi přístroji různých výrobců. Je pravděpodobné, že CAS dále sníží invazivitu některých výkonů

Klíčová slova:
počítačem navigovaná rinochirurgie, technické systémy, indikace úskalí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se