Maligní paragangliom glomus caroticum


Malignant Paragangli-oma of Glomus Caroticum

In 1993, a young man was admitted to the University ENT Department, Charles University, Hradec Králové, with a progressive right-sided neck swelling. The ultrasound examina-tion of the neck disclosed a solid highly vascularised formation of 6x4x3 cm size, pressingthe carotid bifurcation. Additional CT examination and carotid angiography confirmed a vascularised tumor in the carotid bifurcation, with vessel supply from the carotid bifurcation and multiple branches of the external carotid artery. Based on these examinations the diagnosis of a paraganglioma was established and after a preoperative partial embolisation the tumor was completely removed in collaboration with a vessel surgeon; due to the injury of the external carotid artery a suture of the vessel was necessary. The histological examination confirmed the diagnosis. A centrál left-sided hemiparesis after the operation was successfully rehabilitated and the patient was further dispen-sed at our department.Since winter 1996 multiple indolent prominating resistances in the occipital region and the forehead on the right side consequently appeared; since summer 1997 further indolent slowly growing resistance below the clavicule on the right side came forward. After CT scanning and biopsy from the calve distant metastases of a paraganglioma were verified. The skeleton scintigraphy further revealed multiple metastases to the bones of calve, ribs of both sides of the thorax, spinal column and pelvis. The patient then underwent a palliative chemotherapy, surgical stabilization of the spině and radiotherapy of backbone metastases in June 1998. The patient is alive till present (2003) with signs of slowly progressive malignant disease, his quality of life is self-evaluated as good. In conclusion we would like to suggest that the patients after a surgical therapy of paraganglioma should be long term followed-up. The primary histological examination námely cannot always answer the question of the biological behavior of the tumor. Only the further follow-up of the patient can guarantee a timely disclosure of possible signs of malignant tumor activity and statě the definitivě diagnosis.

Key words:
tumor of glomus caroticum, malignant paraganglioma, follow-up.


Autoři: J. Dršata;  M. Rešl *;  K. Odrážka ***;  L. Školoudík;  M. Lánský;  J. Vižďa ****;  R. Hlatký **
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. Finderlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc* Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, pře ****
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 3, pp. 155-158.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Nemocný, nar. 1964, byl vyšetřen na ORL klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové na podzim 1993 pro rok trvající nebolestivé zduření vpravo na krku v oblasti trigonum caroticum. Vyšetření krku ultrazvukem, CT s aplikací kontrastní látky a karotická angiografie prokázaly vaskularizovaný nádor v rozvětvení pravé karotidy, proto byla stanovena diagnóza tumoru glomus caroticum. Po předoperační parciální embolizaci byl 18.4.1994 nádor celý odstraněn. Histologické vyšetření potvrdilo klinickou diagnózu, po operaci byl pacient dále sledován ambulantně na naší klinice.Od zimy 1996 se postupně objevila vícečetná nebolestivá prominující zduření v okcipitální krajině a vpravo na čele, od léta 1997 pak další pomalu rostoucí zduření pod klíční kostní vpravo. Po CT vyšetření byly histologicky potvrzeny metastázy glomus-tumoru, scintigrafie prokázala dále mno-hočetné metastázy do kostí kalvy, žeber obou hemithoraxů, páteře a pánve. Nemocný podstoupil paliativní chemoterapii, operační stabilizaci páteře v červnu 1998 a následnou iradiaci páteřních metastáz. Pacient dosud žije se známkami progresivního maligního onemocnění, kvalitu života hodnotí ke konci roku 2003 jako dobrou.Závěrem se domníváme, že je nutné dispenzarizovat pacienty po chirurgické léčbě paragangliomu. Histologické vyšetření totiž ne vždy může zodpovědět otázku biologického chování nádoru. Teprve následné sledování nemocného je zárukou včasného odhalení případných známek maligní aktivity tumoru a stanovení definitivní diagnózy.

Klíčová slova:
tumor glomus caroticum, maligní paragangliom, dispensarizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se