Moderní protetická péče o sluchověpostižené- sluchadla analogová nebo digitální


Modern Prosthetic Care of Subjects with Hearing Loss - Analog and Digital Hearing Aids

The prosthetic care requires a deep knowledge of audiology, it is very time consuming and expensive process. The first part describes the technology of analog hearing aids ušed at the end of the last century, digital hearing aids from the nineties of the last century and from the beginning of the 21st century. The article gives the short information about the indication of hearing aids. There are described priorities of digital hearing aids and in-the-ear (ITE), in-the-concha (ITC) and completely-in-the-ear (CIC) hearing aids, that will be mostly ušed

Key words:
prosthetic care, technology of hearing aids, indications of hearing aids


Autoři: A. Novák
Působiště autorů: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, zastupující vedoucí primářka MUDr. O. Dlouhá, CSc
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 3, pp. 115-120.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Protetická péče o sluchově postižené je velmi náročná jak po stránce odborné tak po stránce finanční. První část sdělení seznamuje se základními informacemi o technologií sluchadel, která jsou dnes ke kompenzaci sluchové vady používána. Je hodnocen přínos sluchadel generace minulého století, sluchadel analogových a sluchadel konce minulého století a dvacátého j>rvního, sluchadel digitálních. Je popsán princip sluchadel analogových a sluchadel digitálních. Čtenář je seznámen se základními informacemi o indikacích sluchadel. Stále většího použití dojdou sluchadla ITE, ITC a CIC.

Klíčová slova:
protetická péče, sluchadla analogová a digitální, sluchadla ITE, ITC a CIC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se