Analýza histopatologických nálezů resekátů hrtanu


Analysis of Histopathological Findings in Resectate of Larynx

The authors present a retrospective analysis of histopathological findings in 69 patients with larynx cancer. In addition to macroscopic tumor structures the authors also evaluated structures of the adjacent mucosa and soft tissue in paralaryngeal area. In a prevailing number of patients the authors detected squamous cancer with different degree of differentiation. The Chi-square test was ušed to statistically prove correlation of the grading and primary localization (p=0.05). The analysis of structures in mucosa surrounding the tumor revealed dysplastic changes in 53.6% of patients. The proportion of dysplastic changes in glottic tumors reached 74% and those in supraglottic tumors 43%. Metaplastic changes prevailed in supraglottic tumors. Statistical analysis of the dependence of the degree of dysplastic changes in the surroundings of tumor in primary localization of the tumor did not confirm this hypothesis (p=0.05). Regressive changes, osteoid metaplasia and subsequent ossification of cartilage represent deereased resistance of the cartilage to tumor inva-sion with possible further extralaryngeal growth.

Key words:
larynx tumors, histopathology, grading, dysplasia


Autoři: L. Jeřábek;  J. Horáček **;  I. Hybášek *
Působiště autorů: ORL oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava, primář MUDr. I. Slezáček Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc* Ústav patologické anatomie ZSF OU, Ostrava, vedoucí doc. MUDr. J. Horáček, CSc. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 3, pp. 147-150.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři retrospektivně analyzují histopatologické nálezy 69 nemocných s karcinomem hrtanu. Vedle makroskopických nádorových struktur byly také hodnoceny i struktury okolní sliz-nice a měkké tkáně v paralaryngeální oblasti. U převládajícího počtu pacientů byl zjištěn dlaždico-buněčný karcinom s různým stupněm diferenciace. Metodou Chí-kvadrát testu byla statisticky prokázána korelace gradingu a primární lokalizace (p = 0,05). Při rozboru struktur sliznice v okolí nádoru byla dysplastické změny nalezeny u 53,6 % nemocných. Podíl dysplastických změn u glotic-kých nádorů dosahoval 74 %, u supraglotických 43 %. Metaplastické změny převládaly u supraglo-tických nádorů. Statistická analýza závislosti stupně dysplastických změn v okolí nádoru na primární lokalizaci nádoru nepotvrdila tuto hypotézu (p = 0,05). Regresivní změny, osteoidní metaplazie a následná osifikace chrupavky představují snížení odporu chrupavky vůči nádorové invazi s možným dalším extralaryngeálním růstem.

Klíčová slova:
nádory hrtanu, histopatologie, grading, dysplazie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se