Místní šíření nádorů hrtanua korelace klinické a histopatologickéklasifikace


Local Spreading of Larynx Tumors and Correlation of Clinical and Histo-pathological Classification

Definition of the boundaries of primary tumor is the basis of pre-therapeutic analysis. The uncovered obscure spreading may cause failure of therapy. The retrospective study of the group of 69 patients with larynx cancer analyzed distribution of the tumor occurrence in individual localities and sub-localities of larynx, evaluated endolaryngeal and extralaryngeal spreading of the tumor, and followed up the error of clinical finding on the basis of comparing categories T and pT. The examination revealed significant mutual endolaryngeal spreading between glottic and supra-glottic region and a high proportion of transglottic tumors. The anterior commisure, subglottic, preepiglottic and paraglottic space represent critical regions of larynx, which must be carefully evaluated the operation. These areas also include transglottic space, the area of arytenoid cartilage in glottic tumors and radix of lingua in supraglottic tumors.The agreement of the preoperation T and the histopathological pT findings in larynx was observed in 83% of cases. The planning of the extent of operation in partial as well as in total laryngectomies based on the TNM classification is risky, and possible ways of local spreading of larynx tumor should be assessed and the results of preoperation examination correctly interprete

Key words:
larynx tumors, local spreading, correlation of T and pT


Autoři: L. Jeřábek;  I. Hybášek *
Působiště autorů: ORL oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava, primář MUDr. I. Slezáček Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 3, pp. 143-147.
Kategorie: Články

Souhrn

Definování hranic primárního nádoru je základem předléčebné rozvahy. Nepoznané skryté šíření může být příčinou selhání léčby. Retrospektivní studie souboru 69 nemocných s karcinomem hrtanu zjišťuje distribuci výskytu nádorů v jednotlivých lokalitách a sublokalitách hrtanu, hodnotí endolaryngeálni a extralaryngeálni šíření nádoru a na základě srovnání kategorií T a pT studuje chybu klinického nálezu. Šetřením bylo zjištěno významné vzájemné endolaryngeálni šíření mezi glotickou a supraglotickou oblastí a vysoký podíl transglotických nádorů. Přední komisara, subglottis, preepiglotický a paraglotický prostor jsou kritické oblasti hrtanu, které musejí být pečlivě předoperačně zhodnoceny. K těmto oblastem možno dále přiřadit transglotický prostor, u glotických nádorů oblast arytenoidní chrupavky a u supraglotických nádorů kořen jazyka. Shoda předoperaěního T a histopatologického pT nádorů hrtanu byla v 83 % případů. Plánování rozsahu operačního výkonu jak u parciálních tak totálních laryngektomií pouze podle TNM klasifikace je riskantní, nutno zvážit možné způsoby místního šíření nádorů hrtanu a správně interpretovat výsledky předoperačního vyšetření.

Klíčová slova:
nádory hrtanu, místní šíření, korelace T a pT.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se