Struktura středoušní sliznice


The Structure of Middle-Ear Mucosa

In collaboration with the Pathological Institute of the Faculty Hospital Brno theauthorssamples and evaluated 50 samples of middle-ear mucosa from such cadaverous bones,wherethe documentation had not indicated previous middle-ear pathology and no signs of previousoperation in the area of temporal bone or other apparent signs of ear pathology were evident. TheEustachian tube and the anterior part of middle-ear cavity is lined with cylindrical epithelium withcilia, which continues from the ciliary epithelium of nasal cavity and nasopharynx. In direction toprocessus mastoideus there was an apparent lowering and flattening of epithelium and the ciliadecreased in number, so that the posterior part of themiddle-ear cavity was linedwith a unilamelarcube epithelium and the pneumatized mastoideal processus contained a flat epithelium withoutcilia.The inner layer of the eardrum(stratummucosum)is formedby the cube epithelium.Glandularformations originate as a consequence of inflammatory processes affecting Eustachian tube andmiddle-ear mucosa. Basal cells lay upon the basal membrane, the intermediary cells forming a layerabove them. The superficial later ofmucosa if either formed by cells with cilia which do not containsecretion granules in their cytoplasm and therefore lack secretion activity, or by cells without ciliawithout secretion activity and cells with secretion activity.

Key words:
middle-ear mucosa, structure, cellular types, distribution.


Autoři: D. Janeček
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FN Brno, přednosta prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 195-196.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve spolupráci s patologickým ústavem FN Brno jsme odebrali a zhodnotili 50 vzorkůstředoušní sliznice z takovýchka daverózníchkos tí, kde v dokumentaci nebyla zmínka o proběhléstředoušní patologii a nebyly přítomny žádné zjevné známky předchozí operace v oblasti spánkovékosti ani žádné jiné zjevné známky ušní patologie. Eustachovu tubu a přední část středoušní dutinyvystýlá cylindrický epitel s řasinkami, který je pokračováním řasinkového epitelu nosní dutinya nosohltanu. Směrem do mastoideálního výběžku pozorujeme postupně snižování a oplošťováníepitelu a také ubývání řasinek, takže zadní část středoušní dutiny je vystlána jednovrstevnýmkubickým epitelem a v pneumatizaci mastoideálního výběžku nalézáme plochý epitel bez řasinek.Vnitřní vrstvu bubínku (stratum mucosum) tvoří kubický epitel. Žlázové formace vznikají jakonásledek zánětlivýchproc esů postihujícíchEustac hovu tubu a středoušní sliznici. Mikroskopickylze ve středoušní sliznici diferencovat několik buněčných typů. Bazální buňky naléhají na bazálnímembránu a nad nimi jsou uložené intermediární buňky. Povrchní vrstvu sliznice tvoří jednakbuňky s řasinkami, které neobsahují sekreční granule v cytoplazmě a jsou tedy bez sekreční aktivity,jednak buňky neřasinkové bez sekreční aktivity a buňky neřasinkové se sekreční aktivitou.

Klíčová slova:
středoušní sliznice, struktura, buněčné typy, distribuce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se