Píštěl piriformního recesu a abscesštítné žlázy– etiologie, diagnóza a léčba


Fistula of Piriform Recesus andAbscess of Thyroid Gland –Diagnosis and Therapy (Review of Literature and Analysis of Two Cases)

Abscess of thyroid gland is a rare disease. The origin of the thyroid gland abscess isconnected witha preceding inflammatory disease localized especially in upper respiratory pathways,swallowing passages, fistulas of recesus piriformis and developmental defects of the third orforthgill plica, exceptionally with persisting ductus thyreoglossus. The reports published so farsummarize data on the incidence, etiology, symptoms, complications, diagnosis and management ofabscesses of thyroid gland.The paper presents two cases of patients with abscess of thyroid gland, a 36-year man and a 24-yearwoman. Symptoms, diagnostic procedure and therapy are described.The abscess of thyroid gland develops rarely. In the case of relapsing abscesses it is necessary tolook for a fistula of the piriform recesus. Surgery is the therapy of choice for abscesses of thyroidgland - incision (or hemithyreoidectomy) is accompanied by a perfect drainage. The surgery isaccompanied by the administration of antibiotics according to sensitivity determined by bacteriologicalexamination. After the abscess is healed up, the presence of fistula of the piriform recesusshould be excluded in all patients.

Key words:
abscess of thyroid gland, fistula or recesus piriformis, complications, diagnosis.


Autoři: J. Astl;  M. Taudy;  P. Laštůvka;  P. Jablonický;  T. Belšan *;  J. Betka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Neuwirth, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 202-206.
Kategorie: Články

Souhrn

Absces štítné žlázy je málo častým onemocněním. Vznik abscesu štítné žlázy je spojováns předchozím zánětlivým onemocněním především horních dýchacích a polykacích cest, píštělírecesus piriformis a vývojovými vadami 3. či 4. žaberní výchlipky, ojediněle s perzistujícím ductusthyroglossus. Dosud publikovaná sdělení shrnují údaje o incidenci, etiologii, příznacích, komplikacích,diagnóze a managementu abscesů štítné žlázy.V práci jsou prezentovány dva případy nemocnýchs abscesem štítné žlázy. Jde o 36letého mužea 24letou ženu. Jsou popsány příznaky, diagnostický postup a léčba.Absces štítné žlázy vzniká vzácně. V případě recidivujícíchabs cesů je nezbytné vždy pátrat popíštěli piriformního recesu. Léčba abscesů štítné žlázy je chirurgická - provedení incize (případněhemityroidektomie) a dokonalá drenáž. Chirurgický výkon je doplněn podáváním antibiotik podlecitlivosti zjištěné bakteriologickým vyšetřením. U všechnemo cných je nutné vyloučit po vyléčeníabscesu přítomnost píštěle piriformního recesu.

Klíčová slova:
absces štítné žlázy, píštěl piriformního recesu, komplikace, diagnóza, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se