Hromadné poleptání jícnu u dětígranulemi hydroxidu sodného


Mass Corrosion of Esophagus in Children by SodiumHydroxideGranules

There have been alarming number of cases of severe damage of swallowing andrespiratory passages in young patients, caused mostly by accidental consumption of corrosives.Suicidal and murderous attempts in children are rare. The contribution describes a thoroughlyunusual case report concerning a mass swallowing of sodium hydroxide granules in 13 children atthe younger school age. A small number of children who were indeed corroded corresponds to theusual behavior in a group, where individuals act according to reactions of other members. Thenecessity of an early esophageal examination in any reasonably suspected case of esophaguscorrosion is pointed out. In addition, the authors briefly describe the diagnostic-therapeuticprotocol, applied in all patients with esophagus corrosion, constructed within the framework of theinterdisciplinary collaboration withth e Faculty Hospital Motol.

Key words:
corrosion, esophagus, children.


Autoři: P. Janoušek;  M. Jurovčík;  Z. Kabelka
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FNM, Praha, Subkatedra dětské otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 4, pp. 206-207.
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních letechjs me na ORL klinice 2. LF UK a FN v Praze-Motole zaznamenalialarmující nárůst případů těžkýchpora nění polykacích a dýchacích cest malých pacientů, způsobenýchpřevážně náhodným požitím žíravin. Sebevražedné a vražedné pokusy jsou u dětí vzácné.Sdělení popisuje zcela neobvyklou kazuistiku týkající se hromadného požití granulí louhu sodnéhoskupinou 13 dětí mladšího školního věku. Malý počet dětí skutečně poleptaných odpovídá běžnémuchování ve skupině, kdy je vlastní jednání korigováno podle reakce ostatních jedinců. Dále jezdůrazněna nutnost časného ezofagoskopického vyšetření u každého důvodného podezření napoleptání jícnu. Připojen je stručný popis diagnosticko-terapeutického protokolu aplikovaného u každéhopacienta s poleptáním jícnu v rámci mezioborové spolupráce ve Fakultní nemocnici Motol.

Klíčová slova:
poleptání, jícen, děti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se