Topografické vztahy vnitřníhozvukovodu


Topographic Relations of the Inner Auditory Meatus

Pathological conditions of the internal auditory canal and cerebellopontine angle aresolved by various operative approaches (retrosigmoid, transpetrosal, middle fossa). Perfect knowledgeof the topographical anatomy, including varieties and anomalies, is the basic prerequisite ofskull base surgery. The authors present a metric analysis of topographical relations of the internalauditory canal on 100 temporal bones. The group consists of 25 adult male and 25 female dry skullbases. The assessed values are consistent with the literature as regards the width-length index ofthe population. A high position of the jugular bulb is the most frequent and the most clinicalimportant variety. The results confirm the more frequent occurrence of a higher position of the bulbon the right side.No statistical significant intersexual differences were found in the set of monitoredsigns.

Key words:
temporal bone, internal auditory canal, anatomy.


Autoři: P. Vachata *,**;  M. Sameš *
Působiště autorů: Neurochirurgické odd. a Anatomická laboratoř lební báze, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, přednosta prim. MUDr. M. Sameš, CSc. * Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Grim, CSc. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 4, pp. 231-235.
Kategorie: Články

Souhrn

Patologie vnitřního zvukovodu a mostomozečkového koutu jsou řešeny pomocí různýchoperačních přístupů (retrosigmoideální, transpetrózní, middle fossa). Základním předpoklademchirurgie lební báze je dokonalá znalost topografické anatomie, včetně možných variet a anomálií.Autoři prezentují metrickou analýzu topografických vztahů vnitřního zvukovodu na celkem 100temporálních kostech. Soubor se skládá z 25 mužských a 25 ženských suchých lebních bází dospěléhověku. Měřené hodnoty odpovídají údajůmv literatuře s ohledemna šířko-délkový indexpopulace.Nejčastější a klinicky nejdůležitější varietou je vysoká poloha jugulárního bulbu. Výsledky potvrzujíčastější výskyt vyšší polohy bulbu na pravé straně. Nebyly nalezeny žádné statisticky významnémezipohlavní rozdíly ve sledovaných znacích.

Klíčová slova:
temporální kost, meatus acusticus internus, anatomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se