Embryonální vývoj, fyziologiea vrozené vady zevního zvukovodu


Embryonic Development and Inborn Malformation of theExternal Auditory Meatus

The authors present an account on the anatomy, embryonic development andphysiology of the external auditory meatus.Theyemphasize inparticular the influence of embryonicdevelopment on the migration activity of the ear drum and adjacent osseous parts of the externalauditory meatus. The migration activity plays an important part in the self-cleasing ability of theexternal auditory meatus. The development of the external auditory meatus and tympanic membraneare demonstrated on the authors’ own histological pictures.In the second part the authors present possible developmental malformations of the externalauditory meatus, stenoses, atresias and a double auditory meatus. For successful surgical reconstructionof the external auditory meatus the presence of the deep portion of the osseous auditorymeatus with an intact migration activity is important.

Key words:
external auditory meatus, anatomy, embryology, physiology, developmental defects,atresia, stenosis.


Autoři: Viktor Chrobok *,** ;  Jan Mejzlík * ;  E. Šimáková ***
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, * přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, ** přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové, *** přednosta prof. MUDr. I. Šteiner
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 4, pp. 226-231.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je uvedena anatomie, embryonální vývoj a fyziologie zevního zvukovodu. Zvláštěje zdůrazněn vliv embryonálního vývoje na migrační aktivitu bubínku a přiléhající kostěné částizevního zvukovodu. Migrační aktivita plní v samočisticí schopnosti zevního zvukovodu významnouroli. Vývoj zevního zvukovodu a tympanické membrány jsou demonstrovány na vlastních histologickýchobrazech.V druhé části práce jsou uvedeny možné vývojové malformace zevního zvukovodu: stenóza, atréziea zdvojený zvukovod. Pro úspěšnost chirurgické rekonstrukce zevního zvukovodu má významnývliv přítomnost hluboké části kostěného zvukovodu s neporušenou migrační aktivitou.

Klíčová slova:
zevní zvukovod, anatomie, embryologie, fyziologie, vývojové vady, atrézie,stenóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se