Obstrukční syndrom spánkové apnoe:diagnóza a léčba


Obstructive Sleep Apnea Syndrome - Diagnosis and Treatment

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a sleep breathing disorder characterizedby repeated episodes of obstruction of the upper airways during sleep, usually associated witha reduction oxygen saturation of the blood. Snoring and excessive daytime sleepiness are consideredthemost importantsymptoms ofOSAS.Due to its possible consequences, particularly those affectingthe respiratory and cardiovascular systems, the disorder is associated with significant morbidityand mortality. This article gives a brief on review causes, clinical features, evaluation, and therapyof OSAS. As more physicians become familiar with the clinical presentation of OSAS, the number ofpatients diagnosed with this disorder will increase. This should lead to appropriate treatment anda decrease in the mortality rates associated with this disorder.

Key words:
obstructive sleep apnea syndrome, evaluation, treatment.


Autoři: J. Plzák;  J. Klozar ;  J. Betka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 4, pp. 216-220.
Kategorie: Články

Souhrn

Obstrukční syndrom spánkové apnoe (obstructive sleep apnea syndrom = OSAS) jecharakterizován opakovanými epizodami obstrukce horních dýchacích cest během spánku, kteréjsou obvykle doprovázeny poklesem saturace kyslíku v krvi. Nejdůležitějšími klinickými příznakyjsou chrápání a nadměrná denní spavost. Vzhledem k možným respiračním a kardiovaskulárnímkomplikacím je OSAS provázen významnou morbiditou i mortalitou. Tento článek podává stručnýpřehled příčin, klinických projevů, diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Lze očekávat, že sestoupající informovaností lékařské obce bude zároveň stoupat i počet diagnostikovaných pacientůtrpících OSAS. Toto by pak mělo vést k odpovídajícímu léčení a způsobit pokles morbidity i mortalityOSAS.

Klíčová slova:
obstrukční syndrom spánkové apnoe, diagnostika, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se