Cílená punkční aspirační biopsiev diagnostice onemocnění slinných žlázNaše dosavadní zkušenosti


Fine Aspiration Needle Biopsy in the Diagnosis of Salivary Gland Diseases -Our Hitherto Assembled Experience

Fine aspiration needle biopsy (FNAB) is becoming a very important examinationmethod in the diagnosis of tumours of the major salivary glands. The objective of the work is toevaluate cytological findings assembled by FNAB during the preoperative examination and tocompare these findings with postoperative histological findings. Statistical evaluation coveringa three-year period. During 1998-2001 Fine aspiration needle biopsy was made in 80 patients, 42 men and 38 women,mean age 52.2 years (range 18-88 years). Aspiration needle biopsy was used to examine 49 parotidglands, 28 submandibular glands and three sublingual glands. In 69 patients (86.2 %) the collectedspecimens could be diagnostically evaluated, in 11 patients (13.7 %) the specimen could not bediagnosed. In 20 patients (25 %) a malignant tumour of a salivary gland was verified or a metastasisof amalignant tumour into the area of a large salivary gland. In 49 patients (69.6 %) a benign rumourwas found. On evaluation of the results of the preoperative cytological and postoperative histologicalfinding the result was in both instances positive (TP) in 50 patients (62.5 %), in 9 patients (11.2 %)the result was in both instances negative. A falsely positive (suspect) result was obtained in twopatients (2.5 %) and in eight patient (10 %) it was falsely negative. With the exception of onesubsequently not confirmed suspected malignity no falsely positive diagnosis of malignity wasrecorded.The sensitivity of aspiration needle biopsy was 86.2 %, the specifity 85.2 % and the diagnosticaccuracy 85.5 %.The results assembled in the baseline group of patients provide evidence of the usefulness of FNAB,in particular for the selection of and adequate surgical intervention.

Key words:
aspiration needle biopsy, salivary gland tumours, cytology, histology.


Autoři: J. Lukáš;  J. Dušková
Působiště autorů: ORL oddělení VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. Patologicko anatomický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, katedra patologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 4, pp. 235-239.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílená punkční aspirační biopsie (FNAB) se stává velmi významnou vyšetřovací metodouv diagnostice nádorů velkých slinných žláz. Cílem práce je zhodnocení cytologických nálezů získanýchpomocí FNAB v předoperačním vyšetření a porovnání těchto výsledků s pooperačními histologickýminálezy. Jejich statistické zhodnocení za tříleté vstupní období.V období let 1998-2001 byla cílená punkční aspirační biopsie provedena u 80 pacientů, 42 mužů a 38žen s průměrným věkem 52,2 roků (v rozpětí 18-88 let). Punkční aspirační biopsií bylo vyšetřeno 49příušních žláz, 28 podčelistních žláz a 3 podjazykové žlázy. U 69 pacientů (86,2 %) byl odběr diagnostickyhodnotitelný, u 11 pacientů (13,7 %) byl nediagnostický. U 20 pacientů (25,0 %) byl verifikovánmaligní nádor slinné žlázy nebo metastáza maligního nádoru do oblasti velké slinné žlázy.U 49 pacientů (69,6 %) byla nalezena benigní nádorová léze. Při hodnocení výsledků předoperačníhocytologického s pooperačním histologickým nálezem byl výsledek shodně pozitivní (TP) u 50 pacientů(62,5 %), u 9 pacientů (11,2 %) byl výsledek shodně negativní. Falešně pozitivní (suspektní)výsledek byl u 2 pacientů (2,5 %) a u 8 pacientů (10 %) byl falešně negativní. S výjimkou jedinénásledně nepotvrzené suspekce z malignity nebyla v souboru falešně pozitivní diagnóza malignityzaznamenána.Citlivost (senzitivita) punkční aspirační biopsie byla 86,2%, specifikace (specifity) 85,2% a diagnostickápřesnost (diagnostic accuracy) byla 85,5%.Výsledky vstupního souboru pacientů dokládají užitečnost FNAB, zejména pro volbu chirurgickéhozákroku adekvátního rozsahu.

Klíčová slova:
punkční aspirační biopsie, nádory slinných žláz, cytologie, histologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se