Nekrotizující fasciitida


Necrotizing Fasciitis

The authors present an account of their experience with the diagnosis and treatmentof necrotizing fasciitis at the ENT Clinic of the Faculty Hospital and policlinic Ostrava in 1995-2001.Of 17 patients 16 were cured without postoperative morbidity. One patient died in a serious septicstate with multiorgan failure. Treatment involved multiple longish skin incisions, excisions ofnecrotic tissue with opening of the collar mediastinum and deep fascial cervical spaces, drainagewith wide round drains without primary suture of wounds. In four patients it was necessary toperform urgent tracheotomy on account of oedema of the larynx. Three patients had a ligature andresection of the internal jugular vein on account of thrombophlebitis and in one instance for thesame reason anticoagulant treatment was introduced on account of progressing thrombosis in thebrachiocephalic vein.The authors discuss the etiopathogenetic factors of the disease and methods of surgical andantimicrobial treatment.

Key words:
necrotizing fasciitis, sepsis, drainage.


Autoři: P. Klečka;  J. Mrázek;  K. Matler;  E. Mrázková;  D. Czerný *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie Fakultní nemocnice, Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice, Ostrava, primářka MUDr. S. Skotnicová *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 4, pp. 245-248.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o svých zkušenostech s diagnostikou a léčbou nekrotizující fasciitidy naORL klinice FNsP Ostrava v letech 1995-2001.Ze 17 pacientů bylo 16 vyléčeno bez pooperační morbidity. Jeden pacient zemřel v těžkém septickémstavu s multiorgánovým selháním. Terapie spočívala ve vícečetných delších kožních incizích, excizíchnekrotické tkáně s otevíráním kolárního mediastina a hlubokých fasciálních krčních prostor,drenážích širokými kulatými drény, bez primárních sutur ran. U čtyř pacientů bylo nutno pro edémlaryngu provést urgentní tracheotomii. Třem nemocným byla ligována a resekována v. jugularisinterna pro tromboflebitidu a v jednom případě z téhož důvodu zavedena léčba antikoagulancií propostupující trombózu na v. brachiocephalica.Autoři diskutují o etiopatogenetických faktorech choroby a způsobu chirurgické a antimikrobiálníléčby.

Klíčová slova:
nekrotizující fasciitida, sepse, drenáž.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se