Vývoj otoakustických emisí v časeu osob nastupujících do rizika hluku


Development of Otoacoustic Emissions in Time in SubjectsEntering the Risk of Exposure to Noise

The authors evaluate in a group of 25 subjects with normal hearing, starting workinvolving exposure to noise, the development of distorsion product otoacoustic emissions andtransient evoked otoacoustic emissions in time during five consecutive measurements made aftersix-month intervals. Regression analysis provided evidence of a tendency of declining amplitude ofdistorsion product emissions in time during unchanging values of the sound audiogram.The authorsobserved also in the same group deterioration of the reaction of transient otoacoustic emissionsintime. The results of the investigation suggest the possibility of early detection of developinghypacusia in workers exposed to the risk of noise by means of otoacoustic emissions.

Key words:
DPOAE, otoacoustic emissions, occupational medicine, TEOAE, examination ofhearing.


Autoři: A. Beranová;  P. Čelakovský;  J. Vokurka
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 3, pp. 150-153.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve své práci autoři hodnotí na skupině 25 osob s normálním sluchem nastupujících dopráce v riziku hluku vývoj otoakustických emisí distorzních produktů a tranzientních evokovanýchotoakustických emisí v čase v pěti po sobě jdoucích měřeních prováděných s časovým odstupemšesti měsíců. Regresní analýzou byla prokázána tendence ke snižování amplitudy emisí distorzníchproduktů v čase při neměnících se hodnotách tónového audiogramu. Autoři rovněž pozorovaliu stejné skupiny zhoršování výbavnosti tranzientních otoakustických emisí v čase. Výsledek studieby svědčil pro možnost včasného záchytu rozvíjející se nedoslýchavosti u pracujících v riziku hlukupomocí otoakustických emisí.

Klíčová slova:
DPOAE, otoakustické emise, pracovní lékařství, TEOAE, vyšetření sluchu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se