Fluktuujúca percepčná poruchasluchu u dieťaťa


Fluctuating Perceptual HearingDisorder in a Child

Acquired auditory disorders in children have different causes. They can be stationaryor progressive. Only some which developed suddenly are reversible if they are immediately treatedby peripheral vasodilatating agents. Fluctuating auditory disorders of the inner ear are little knownin children and frequently develop into a progressive severe auditory disorder.In the submitted case-history the authors draw attention to a case of rare fluctuating auditorydisorder in a four-year-old child caused by autoimmune disease. By detection of the cause (autoimmunedisease) and corticoid treatment not only deafness was prevented but also damage of otherorgans caused by the autoimmune disease.

Key words:
fluctuating hearing disorder of the inner ear, children, autoimmune disease.


Autoři: J. Jakubíková;  M. Závodná;  M. Šimko *;  D. Mozolová **;  M. Chocholová **
Působiště autorů: Detská otolaryngologická klinika LF UK, DFNsP a SPAM, Bratislava, prednosta doc. MUDr. J. Jakubíková, CSc. Imunologické oddelenie Ústavu preventívnej medicíny, Bratislava, primár M. Šimko* Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 3, pp. 164-166.
Kategorie: Články

Souhrn

Získané vnútroušné poruchy sluchu u detí sú podmienené rôznymi príčinami. Môžu byťstacionárne alebo progredujúce. Reverzibilné sú len niektoré náhle vzniknuté, ak sú ihneď liečenéperiférnymi vazodilatanciami. Fluktuujúca vnútroušná porucha sluchu je u detímálo známa a častoprechádza k progresívnej ťažkej poruche sluchu.V kazuistike autori poukazujú na prípad zriedkavej premenlivej vnútroušnej poruchy sluchuu štvorročného dieťaťa na podklade autoimúnneho ochorenia. Odhalením príčiny (autoimúnnehoochorenia) a liečbou kortikoidmi sa zabránilo nielen hluchote, ale aj poškodeniu iných orgánovdieťaťa z autoimúnneho ochorenia.

Klíčová slova:
fluktuujúca vnútroušná porucha sluchu, deti, autoimúnne ochorenie,diagnostika, liečba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se