Otoakustické emise ve vyšetřovánísluchu osob pracujících v riziku hluku


Otoacoustic Emissions in Examination of Hearing inSubjects Exposed to Noise at Work

The authors evaluate the possibility to use assessment of otoacoustic emissions inexaminations of hearing in subjects exposed to the risk of noise at work. In control group A and Dand groups B, C and E exposed for varying periods to noise at the workplace the authors evaluatetransient evoked otoacoustic emissions and otoacoustic emissions of distorsion product as comparedwith the tone audiogram. It may be said that otoacoustic emissions differ significantly indifferent groups and at the same time display a close correlation with the tone audiogram. Thereforetheir application in screening of hearing disorders in workers exposed to the risk of noise isperspective.

Key words:
DPOAE, otoacoustic emissions, occupational medicine, TEOAE, examination ofhearing.


Autoři: A. Beranová;  P. Čelakovský;  J. Vokurka
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 3, pp. 147-150.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve své práci autoři hodnotí možnost využití měření otoakustických emisí při vyšetřenísluchu u osob pracujících v riziku hluku. U kontrolních skupin A a D a skupin B, C a E osobexponovaných po různou dobu hluku na pracovišti vyhodnocují autoři tranzientní evokovanéotoakustické emise a otoakustické emise distorzních produktů v porovnání s tónovým audiogramem.Lze říci, že otoakustické emise se statisticky významně liší u jednotlivých skupin a zároveňvykazují těsnou korelaci s tónovým audiogramem, proto se jeví jejich využití při screeningu poruchsluchu u pracujících v riziku hluku jako perspektivní.

Klíčová slova:
DPOAE, otoakustické emise, pracovní lékařství, TEOAE, vyšetření sluchu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se