Vážne komplikáciepri translabyrintnom odstraňovanítumorov pontocerebelárneho uhla


Serious Complications Associatedwith the Translabyrinthine Removal of Tumours of the Pontocerebellar Angle

The authors present two case-records of postoperative complications after transla-byrinthine extirpation of tumours of the pontocerebellar angle. Thirty-seven operations were made.Postoperative complications - haemorrhage, meningitis, liquorrhoea occurred in one case each, i.e.an incidence of 2.1 %. In the discussion this problem is dealt with in more detail. The authorsemphasize well conducted anaesthesia, peroperative haemostasis, the advantages of the translaby-rinthine approach, thorough obliteration and intensive postoperative care.

Key words:
neurinoma of the VIIIth nerve, translabyrinthine approach, complications.


Autoři: J. Kovaľ;  Šulla;  I. Andrašovská M. *;  J. Mochnáč **;  J. Mudrák;  D. Machánová
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ a FNsP, Košice
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 3, pp. 160-162.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sa uvádzajú dve kazuistiky pooperačných komplikácií po translabyrintnejexstirpácii tumorov pontocerebelárneho uhla. Vykonalo sa 37 operácií. Pooperačné komplikácie -krvácanie, meningitída a likvorea sa vyskytli každá v jednom prípade, to znamená incidenciu 2,1 %.Diskusia sa touto problematikou zaoberá podrobnejšie. Zdôrazňuje sa správne vedená celkováanestézia, peroperačná hemostáza, výhody translabyrintného prístupu, dôkladná obliterácia a in-tenzívna pooperačná starostlivosť.

Klíčová slova:
neurinóm n. VIII, translabyrintný prístup, komplikácie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se