Nesnášenlivost kyselinyacetylosalicylové zjištěná nasálnímprovokačním testem u nemocnýchs nosní polypózou


Acetylsalicylic Acid Intolerance Assessed by Nasal ChallengeTest in Patients with Nasal Polyposis

In 48 patients with nasal polyps (NP) without data on acetylsalicylic acid (ASA)intolerance recorded in the case-history the nasal challenge test with acetylsalicylic lysine wasmade. The group comprised 23 patients with nasal polyps and bronchial asthma and 25 patientswith nasal polyposis without asthma. The test could not be performed in six patients because of anincreased non-specific sensitivity. The group of 42 patients was analyzed and the test could beevaluated. The test was positive in 16 patients, negative in 26 patients. The challenge test confirmedASA intolerance in 11 of 19 (58 %) patients with NP associated with asthma and in 5 of 23 (22 %)patients with NP without asthma. The difference between the groups was statistically significant(p = 0.012). The major part of patients with nasal polyps and bronchial asthma thus representeda clinically not fully expressed syndrome of the triad asthma, polyps, ASA intolerance.A permanent or frequent suppurative nasal secretion was found in 14 of 16 patients with a positiveASA test, at the borderline of statistical significance (p = 0.089) more frequently when comparedwith the group of ASA negative patients. This symptom was thus typical for patients with anincompletely expressed syndrome of ASA intolerance.

Key words:
nasal polyps, asthma bronchiale, nasal challenge test, lysine aspirin, aspirin


Autoři: Z. Kuchynková;  Z. Susa *;  P. Vrabec
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 3, pp. 168-172.
Kategorie: Články

Souhrn

U 48 nemocných s nosními polypy (NP) bez anamnestického údaje o nesnášenlivostikyseliny acetylosalicylové (ASA) byl proveden nasální provokační test lysinem acetylosalicylovým.Do souboru bylo vybráno 23 nemocných s nosními polypy a bronchiálním astmatem a 25 nemocnýchs nosní polypózou bez astmatu. Test nebylo možno provést pro zvýšenou nespecifickou dráždivostu šesti nemocných. Dále byl zpracován soubor pouze 42 nemocných, u kterých bylo možno testhodnotit. Test byl pozitivní u 16 nemocných, negativní u 26 nemocných. Provokačním testem bylapotvrzena nesnášenlivost ASA u 11 nemocných, negativní u 26 nemocných. Provokačním testem bylapotvrzena nesnášenlivost ASA u 11 z 19 (58 %) nemocných s NP provázenými astmatem a u 5 z 23 (22 %) nemocných s NP bez astmatu. Rozdíl mezi sledovanými skupinami byl statisticky významný(p = 0,012). Větší část nemocných s nosními polypy a bronchiálním astmatem tedy představovalaklinicky neúplně vyjádřený syndrom triády astma, polypy, nesnášenlivost ASA.Trvalá nebo častá hnisavá sekrece z nosu byla zjištěna u 14 ze 16 nemocných s pozitivním ASAtestem, statisticky na hranici významnosti (p = 0,089) častěji při porovnání se skupinou nemocnýchASA negativních. Tento symptom byl tedy charakteristický pro nemocné s neúplně vyjádřenýmsyndromem nesnášenlivosti ASA.

Klíčová slova:
nosní polypy, astma bronchiale, nosní provokační testy, lysin acetylosalicylový,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se