Selektivní arteriální embolizace při léčbě epistaxí


Endovascular Embolotherapy for Epistaxis

In majority of cases epistaxis is curable with common modalities of treatment. The problem is hard intractable epistaxis, where these metods are failing. The authors refer to possibilities of endovascular embolization in area of arteria carotis externa in emergent intractable epistaxis. They emphasize the importance of supraselektive angiography followed by the embolization in treatment of cases resistent to conservative therapy. They demonstrate in their report this method, equipment, results of co-operation of the ENT department with the angiography department of radiodiagnostic clinic hospital Bulovka.

Key words:
epistaxis, angiography, endovascular embolization.


Autoři: Z. Ferrová;  J. Veselý;  J. Bohutová *;  I. Šejna;  D. Oktábcová *
Působiště autorů: ORL oddělení, FNsP, Praha - Bulovka, prim. MUDr. J. Veselý RDG klinika FNsP, Praha - Bulovka, přednosta prof. MUDr. J. Bohutová, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1998, No. 4, pp. 199-201.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve většině případů lze epistaxi zvládnout známými léčebnými postupy. Problémem zůstává refrakterní, těžká epistaxe, kdy tyto metody selhávají. Autoři referují o možnostech selektivní arteriální embolizace v oblasti a. carotis externa u opako- vaných masivních epistaxí. Vyzdvihují nezastupitelnost supraselektivní angiografie s následnou cílenou embolizací v léčbě těchto stavů, rezistentních ke konzervativní terapii. Ve svém sdělení demonstrují techniku této metody, přístrojové vybavení a výsledky spolupráce ORL oddělení a an- giografického pracoviště radiodiagnostické kliniky FN Bulovka.

Klíčová slova:
epistaxe, angiografie, embolizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se